r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Subsidiegids Creatief Europa gepubliceerd: € 170 miljoen beschikbaar voor 2014

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 11 december 2013.
Subsidiegids Creatief Europa gepubliceerd: € 170 miljoen beschikbaar voor 2014
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 11 december 2013

Subsidiegids Creatief Europa gepubliceerd: € 170 miljoen beschikbaar voor 2014

Vanaf vandaag kunnen culturele en creatieve organisaties financiering aanvragen voor 2014 in het kader van "Creatief Europa", het nieuwe programma van de Europese Unie voor de culturele en creatieve sector. De mogelijkheden voor financiering (via een "oproep tot het indienen van voorstellen") worden hier nader beschreven. In de nieuwe programmagids voor Creatief Europa vindt u uitgebreide informatie over het financieringsproces om u te helpen bij het indienen van uw aanvraag. Voor de eerste oproepen tot het indienen van voorstellen voor 2014 is bijna 170 miljoen euro beschikbaar. Het is niet mogelijk om als individuele persoon rechtstreeks subsidie aan te vragen; aanvragen moeten lopen via organisaties zoals culturele verenigingen, festivals, theaters, filmdistributeurs e.d. of via de Creatief Europa-desks in de lidstaten.

"De komende zeven jaar zal via het programma Creatief Europa financiering worden verstrekt aan internationale projecten, waardoor 250 000 kunstenaars en andere professionals uit de cultuursector de kans moeten krijgen om een nieuw publiek in het buitenland aan te spreken. Ook wordt flink geïnvesteerd in de Europese filmindustrie, door middel van subsidies voor 2 000 bioscopen en honderden films. Schrijvers en uitgevers kunnen subsidies krijgen voor vertalingen en er is ook financiering beschikbaar voor de Europese culturele hoofdsteden en vele andere initiatieven", aldus Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

De begroting van Creatief Europa voor de komende zeven jaar bedraagt 1,46 miljard euro 1 - 9 % meer dan voorheen - ter ondersteuning van kunstenaars en andere culturele beroepen en culturele organisaties op het gebied van de podiumkunst, beeldende kunst, uitgeverij, film, televisie, muziek, videokunst, interdisciplinaire kunst en cultureel erfgoed, zodat zij activiteiten in andere landen kunnen ontplooien en de vaardigheden kunnen ontwikkelen die nodig zijn in het digitale tijdperk. Door Europese cultuur zichtbaar te maken in andere landen wordt ook de culturele en taalkundige diversiteit bevorderd.

Naast de subprogramma's Cultuur en MEDIA omvat Creatief Europa een sectoroverschrijdende component ter bevordering van de beleidssamenwerking, horizontale maatregelen en een nieuwe financiële garantiefaciliteit waarmee kleine en middelgrote ondernemingen uit de culturele en creatieve sector toegang kunnen krijgen tot bancaire leningen van maximaal 750 miljoen euro. Deze faciliteit zal vanaf 2016 beschikbaar zijn.

Achtergrond

Het is de bedoeling dat met Creatief Europa

  • 250 000 kunstenaars en andere professionals uit de cultuursector de kans krijgen om een nieuw publiek te bereiken buiten hun land van oorsprong;
  • steun wordt verleend voor de distributie van meer dan 800 Europese films, die zo in heel Europa en elders in de wereld kunnen worden vertoond;
  • ten minste 2 000 Europese bioscopen steun krijgen via het Europese bioscoopnetwerk, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat ten minste 50 % van de vertoonde films van Europese makelij zijn;
  • meer dan 4 500 boeken en andere literaire werken kunnen worden vertaald, zodat lezers ze in hun eigen taal kunnen lezen;
  • duizenden culturele en audiovisuele organisaties en professionals uit die sector nieuwe vaardigheden kunnen opdoen en beter in staat zullen zijn om internationaal te opereren.

Via Creatief Europa wordt ook steun verleend voor de culturele hoofdsteden van Europa, het Europees erfgoedlabel, de Europese erfgoeddagen en vijf prijzen op het gebied van cultuur en audiovisuele media.

Het nieuwe programma komt in de plaats van de programma's MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur. 56 % van de begroting is bestemd voor films en audiovisuele producties en 31 % voor cultuur.

De Europese culturele en creatieve sector vormt ongeveer 4,5 % van het Europese bbp en biedt werk aan ongeveer 3,8 % van de Europese beroepsbevolking (8,5 miljoen mensen).

Meer informatie

Creative Europe video

Programmagids Creatief Europa

Europese Commissie

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

1 :

1,46 miljard euro met inachtneming van de geraamde inflatie. Dit komt overeen met 1,3 miljard euro op het prijsniveau van 2011.


Terug naar boven