r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gezamenlijk programma met lidstaten

Deze programma's, ook wel 'Artikel 185-initiatieven', komen voort uit artikel 185 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VwEU). Dit artikel luidt als volgt:

 

Bij de tenuitvoerlegging van het meerjarenkaderprogramma kan de Unie in overeenstemming met de betrokken lidstaten voorzien in deelneming aan door verscheidene lidstaten opgezette onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's, met inbegrip van de deelneming aan de voor de uitvoering van die programma's tot stand gebrachte structuren.

In de meerjarenbegroting 2014-2020 werden artikel 185-initiatieven ingezet binnen het Horizon 2020-programma voor onderzoek en ontwikkeling.

Delen

Inhoud

1.

Meer informatie

2.

Overzicht Arikel 185-initiatieven onder Horizon 2020

nr.Naam
1Actief en ondersteund leven
2Europees meetkundig programma voor innovatie en onderzoek
3EUROSTARS
4Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden

Delen

Terug naar boven