r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Draagbare elektronische apparatuur – Vaak gestelde vragen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 9 december 2013.
Draagbare elektronische apparatuur – Vaak gestelde vragen
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 9 december 2013

Draagbare elektronische apparatuur - Vaak gestelde vragen

Wat is draagbare elektronische apparatuur ?

Onder draagbare elektronische apparatuur wordt onder meer digitale fototoestellen, smartphones, tablets, e-readers enz. verstaan. De richtsnoeren van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (het EASA) hebben betrekking op alle draagbare elektronische apparatuur die niet uitzendt , m.a.w. die in vliegmodus staat. Alle verbindingen met het mobiele telefoonnetwerk, wifi, bluetooth enz. moeten zijn uitgeschakeld.

Ik heb vernomen dat de EU het veilige gebruik van draagbare elektronische apparatuur aan boord van vliegtuigen gaat uitbreiden. Wat verandert er?

In de nieuwe Europese veiligheidsrichtsnoeren is bepaald dat passagiers in alle vluchtfase n gebruik mogen maken van draagbare elektronische apparatuur die is ingeschakeld in vliegmodus, tenzij de cockpit- of cabinebemanning hen vraagt dit niet te doen.

Vóór deze wijziging was in de veiligheidsrichtsnoeren bepaald dat passagiers hun draagbare elektronische apparatuur in vliegmodus mochten gebruiken tijdens de vlucht, maar niet tijdens het taxiën, opstijgen en landen.

Mag ik mijn draagbare elektronische apparatuur nu al gebruiken in vliegmodus of moet ik nog wachten?

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (het EASA) heeft de luchtvaartmaatschappijen geactualiseerde richtsnoeren verstrekt over de wijze waarop het gebruik van draagbare elektronische apparatuur veilig kan worden uitgebreid tot alle vluchtfasen.

De wijze waarop deze richtsnoeren zullen worden toegepast, verschilt van luchtvaartmaatschappij tot luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappijen zullen hun werkprocedures moeten aanpassen. Veel maatschappijen zullen dit naar verwachting al in de komende weken doen.

Mag ik mijn draagbare elektronische apparatuur altijd in vliegmodus gebruiken aan boord ?

De veiligheid primeert. De bemanning kan de passagiers vragen om op bepaalde ogenblikken hun apparatuur uit te schakelen. De passagiers moeten de veiligheids- of andere instructies van de bemanning altijd naleven.

En in zendmodus? Mag ik mijn apparaat gebruiken om aan boord e-mails, tekst enz. te versturen?

Nog niet , maar Siim Kallas, Europees commissaris voor vervoer, heeft het EASA verzocht om snel opnieuw te bekijken of apparatuur in zendmodus veilig kan worden gebruikt aan boord. In de loop van 2014 zullen geactualiseerde richtsnoeren hieromtrent worden gepubliceerd.

Voorlopig gelden nog steeds alle beperkingen op het gebruik van draagbare elektronische apparatuur in zendmodus (met inbegrip van mobiele telefoons) aan boord van vliegtuigen. Draagbare elektronische apparatuur mag alleen in zendmodus worden gebruikt om verbinding te maken met het netwerk om een gesprek te voeren of een e-mail te versturen als het luchtvaartuig in kwestie is uitgerust met een veiligheidsgecertificeerd boordsysteem. En zelfs in die gevallen is verbinding met het netwerk alleen toegestaan tijdens de kruisvlucht; de verbinding wordt tot stand gebracht via het boordsysteem, niet via het grondnetwerk. De luchtvaartmaatschappijen bepalen de voorwaarden voor de toegang en met name de kostprijs van de verbinding. Tot dusver zijn nog maar weinig vliegtuigen uitgerust met een dergelijk systeem, maar naar verwachting zal dit aantal in de komende jaren toenemen. De passagiers kunnen in alle gevallen bij de cabinebemanning terecht voor informatie over de verbindingsmogelijkheden van het vliegtuig.

Wat met telefoongesprekken? Zou dat niet zeer vervelend zijn aan boord ?

Het veilige gebruik van mobiele telefoons valt onder de nieuwe beoordeling van apparatuur in zendmodus. De individuele luchtvaartmaatschappijen mogen zelf bepalen welke praktijken in de lijn liggen van de behoeften van hun klanten. De luchtvaartmaatschappijen mogen ook beperkingen opleggen aan telefoongesprekken om hoffelijkheidsredenen.

Is het nieuwe beleid veilig ?

Ja. Het beleid is gebaseerd op analyses van deskundigen uit alle luchtvaartsectoren, inclusief luchtvaartmaats chappijen, vliegtuigfabrikanten en pilotenverenigingen, en van fabrikanten van draagbare elektronische apparatuur.

Moeten luchtvaartmaatschappijen het nieuwe beleid verplicht toepassen ?

Nee. De luchtvaartmaatschappijen mogen een restrictiever beleid voeren voor wat het gebruik van draagbare elektronische apparatuur betreft. Ze mogen zelf bepalen welke beperkingen ze opleggen aan het gebruik van draagbare elektronische apparatuur door passagiers.

Mag de cabine- of cockpitbemanning aan passagiers vragen hun draagbare elektronische apparatuur niet te gebruiken?

Ja . De passagiers moeten altijd de instructies van de cabine- en cockpitbemanning volgen.

Hoe controleert de cabine- of cockpitbemanning of alle draagbare elektronische apparatuur in vliegmodus staat ?

Een veilige vlucht is ieders prioriteit. De cabine- of cockpitbemanning kan niet fysiek controleren of alle passagiers hun apparaten in vliegmodus hebben gezet. De passagiers zijn verplicht om te allen tijd de instructies van het cabine- en cockpitpersoneel te volgen.

Wat met buitenlandse luchtvaartmaatschappijen? Is het nieuwe beleid van toepassing op alle luchtvaartmaatschappijen die in Europa actief zijn ?

Luchtvaartmaatschappijen van buiten de EU volgen de regels inzake draagbare mobiele apparatuur van de burgerluchtvaartautoriteiten van hun eigen land. De geactualiseerde EU-richtsnoeren gelden alleen voor Europese luchtvaartmaatschappijen.


Terug naar boven