r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europees meetkundig programma voor innovatie en onderzoek (EMPIR)

Dit programma - een zogenaamd artikel 185-initiatief - op het gebied van metrologie (de wetenschap van het meten) richt zich op het verbeteren van meetoplossingen ter ondersteuning van innovatie, industrieel concurrentievermogen en maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, milieu en energie. Daarnaast wordt gestreefd naar een geïntegreerd Europees systeem voor metrologisch onderzoek.

EMPIR is de opvolger van het Europees programma voor metrologisch onderzoek (EMRP), dat liep van 2009 tot 2013.

1.

In vogelvlucht

"Wat we niet kunnen meten, begrijpen we niet goed, en kunnen we niet op betrouwbare wijze regelen, produceren of verwerken", zo stelt de Europese Commissie in haar motivering voor deelname aan het programma. Goede metingen op internationaal niveau zorgen ervoor dat onderzoeken in verschillende landen beter vergelijkbaar worden, waardoor uiteindelijk gemakkelijker overeenstemming kan worden bereikt over de aanpak van wereldwijde uitdagingen rondom energie, gezondheidszorg en klimaatverandering.

Europese samenwerking op het gebied van metrologie is noodzakelijk omdat lidstaten afzonderlijk niet de kritische massa bereiken om op mondiaal niveau een rol van betekenis te kunnen spelen.

EMPIR moet een aantal kerninitiatieven uit Europa 2020 gaan ondersteunen, waaronder de Digitale agenda voor Europa, de Innovatie-Unie en efficiënt gebruik van hulpbronnen in Europa. Het programma wordt gefinancierd uit het Horizon 2020-budget voor de pijlers "Industrieel leiderschap" en "Maatschappelijke uitdagingen". Er is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014-2020.

Deelname van de EU aan het programma is mogelijk op grond van artikel 185 VwEU.

2.

Subsidie aanvragen

Calls zullen worden gepubliceerd tussen 2014 en 2020 in zeven rondes. Meer informatie over het tijdpad is te vinden op de website van EURAMET (European Association of National Metrology Institutes)

Voor Nederland neemt het Dutch Metrology Institute VSL deel aan EMPIR. Verder zullen kennisinstituten, universiteiten en bedrijven op het terrein van energiebesparing, milieu, gezondheid, nano- en microtechnologie en radiotherapie deelnemen.

3.

Meer informatie

Terug naar boven