r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP)

EDCTP

Dit programma - een zogenaamd artikel 185-initiatief - is in 2003 gestart als antwoord op de wereldwijde gezondheidscrisis ten gevolge van drie armoedegerelateerde besmettelijke ziekten: hiv/aids, malaria en tuberculose. Met EDCTP wil de EU in 2015 de in VN-verband afgesproken Millenniumdoelen verwezenlijken. Het eerste EDCTP-programma liep af in 2012. Het tweede programma (EDCTP2) loopt van 2014 tot 2024.

1.

In vogelvlucht

Meer dan een miljard mensen, onder wie 400 miljoen kinderen, lijden aan armoedegerelateerde ziekten, waaronder verwaarloosde worminfecties en de slaapziekte. Naast al het menselijk leed dat deze ziekten veroorzaken, ondermijnen zij de productiviteit van de bevolking in de getroffen landen, waardoor de armoedecyclus blijft voortbestaan.

Met het EDCTP-programma wil de Europese Unie onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe medicijnen stimuleren om zo de verspreiding van armoedegerelateerde ziekten op de lange termijn onder controle te krijgen. De doelstellingen van EDCTP2, dat loopt van 2014 tot 2024, zijn:

 • 1. 
  Ontwikkelen van nieuwe of verbeterde medicatie tegen hiv/aids, tuberculose, malaria of andere armoedegerelateerde ziekten
 • 2. 
  Intensieve samenwerking met Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara bij het uitvoeren van klinische proeven, met nadrukkelijk aandacht voor mensenrechten
 • 3. 
  Beter op elkaar afstemmen van relevante nationale programma's
 • 4. 
  Uitbreiden van internationale samenwerking met publieke en private financiers
 • 5. 
  Vergroten van de effecten van het programma door samen te werken met andere EU-initiatieven, zoals ontwikkelingssamenwerking van de EU.

De Europese Unie draagt samen met de EVA-landen in totaal maximaal 683 miljoen euro bijdragen aan het tweede EDCTP-programma. Dit bedrag komt uit het Horizon 2020-budget voor de pijler "maatschappelijke uitdagingen", hoofdthema "Gezondheidszorg, demografische veranderingen en welzijn".

Om de periode tussen EDCTP1 en EDCTP2 te overbruggen is EDCTP-Plus (2012-2013) in het leven geroepen. Deelname van de EU aan het Partnerschap is mogelijk op grond van artikel 185 VwEU.

2.

Subsidie aanvragen

EDCTP-calls worden gepubliceerd op de website van het het programma:

Calls staan open voor landen die deelnemen aan het EDCTP-programma, Afrikaanse instituties en derde partijen. Om in aanmerking te komen dienen onderzoekers cofinanciering uit ten minste twee Europese lidstaten te ontvangen.

Het NACCAP-programma ("Netherlands-African partnership for capacity development and clinical interventions against poverty-related diseases"), uitgevoerd door de NWO, draagt als Nederlands programma bij aan EDCTP.

Overige activiteiten die voor Nederland zijn voorzien in het kader van EDCTP2 worden genoemd in het rapport "Charting research - EDCTP member state programmes and activities in the scope of EDCTP-II"

3.

Meer informatie

Terug naar boven