r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Partnerschap voor klinische proeven tussen Europese en ontwikkelingslanden (EDCTP)

Met dank overgenomen van EU monitor.
EDCTP

Dit programma - een zogenaamd artikel 185-initiatief - is in 2003 gestart als antwoord op de wereldwijde gezondheidscrisis ten gevolge van drie armoedegerelateerde besmettelijke ziekten: hiv/aids, malaria en tuberculose. Het eerste EDCTP-programma liep af in 2012. Het tweede programma (EDCTP2) loopt van 2014 tot 2024.

Met het EDCTP-programma wil de Europese Unie onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe medicijnen stimuleren om zo de verspreiding van armoedegerelateerde ziekten op de lange termijn onder controle te krijgen. De doelstellingen van EDCTP2, dat loopt van 2014 tot 2024, zijn:

 • 1. 
  Ontwikkelen van nieuwe of verbeterde medicatie tegen hiv/aids, tuberculose, malaria of andere armoedegerelateerde ziekten
 • 2. 
  Intensieve samenwerking met Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara bij het uitvoeren van klinische proeven, met nadrukkelijk aandacht voor mensenrechten
 • 3. 
  Beter op elkaar afstemmen van relevante nationale programma's
 • 4. 
  Uitbreiden van internationale samenwerking met publieke en private financiers
 • 5. 
  Vergroten van de effecten van het programma door samen te werken met andere EU-initiatieven, zoals ontwikkelingssamenwerking van de EU.

Meer informatie

Terug naar boven