r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland wil verdere discussie Europese hervormingen

Met dank overgenomen van Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), gepubliceerd op dinsdag 19 november 2013.

Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken wil, in aanloop naar de Europese verkiezingen van mei 2014 en het aantreden van een nieuwe Commissie, een breed debat in Europa op gang brengen over de vraag hoe de Europese Unie effectiever maar ook bescheidener kan optreden. 'Het gaat Nederland niet om een verdragswijziging', aldus de minister. 'De bestaande verdeling van bevoegdheden is wat Nederland betreft prima, maar de nadruk op onderwerpen kan anders worden gelegd.'

Timmermans maakte vandaag in Brussel bekend dat Nederland 23 januari 2014 in Den Haag een expertconferentie organiseert over de vraag hoe meer focus kan worden aangebracht in het werk van de Europese Unie. De conferentie, 'Is Subsidiarity Relevant for Better EU-governance?', wordt georganiseerd in samenwerking met Instituut Clingendael en het Centre for European Policy Studies. Tijdens de vergadering van EU-ministers in Brussel werd positief gereageerd op de aankondiging van de conferentie. De inzet om het debat voort te zetten zodat politieke afspraken kunnen worden gemaakt bij het aantreden van een nieuwe Europese Commissie en Parlement, kreeg ruime bijval.

Andere lidstaten en ook de Europese Commissie gaven in de afgelopen maanden al aan dat er behoefte is aan een discussie over vermindering van de EU-regeldruk en een slagvaardiger Europese Unie op punten waar samenwerking juist van belang is. Hierbij valt te denken aan de financieel-economische crisis, energie, klimaat, asiel en migratie, vervolmaking van de interne markt en defensie. Minister Timmermans zette de afgelopen week publiekelijk zijn visie uiteen over de noodzaak van hervormingen van de Europese Unie. Nederland hoopt dat de uitkomsten van de conferentie een basis kunnen vormen voor verdere discussie en besluitvorming door Europese ministers.

In juni dit jaar zette het kabinet op een rij op welke beleidsterreinen de Europese Unie een stap terug zou kunnen doen. Het uitgangspunt voor het kabinet hierbij is: Europees wat moet, nationaal wat kan.


Terug naar boven