r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Barroso blij met de goedkeuring van de meerjarenbegroting

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 19 november 2013.
Voorzitter Barroso juicht instemming van het Europees Parlement met de toekomstige begroting 2014-2020 toe – Tekst van de videoboodschap van 19 november 2013
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 19 november 2013

Voorzitter Barroso juicht instemming van het Europees Parlement met de toekomstige begroting 2014-2020 toe - Tekst van de videoboodschap van 19 november 2013

"Vandaag is een grote dag voor Europa. Het Europees Parlement heeft zijn fiat gegeven aan de Europese begroting voor 2014-2020 en daarmee een eind gemaakt aan langdurige onderhandelingen. De Raad kan het akkoord nu eerstdaags bezegelen.

Europa is een deel van de oplossing. De Europese Unie zal tussen 2014 en 2020 ongeveer 1 biljoen euro investeren in groei en werkgelegenheid. Onze aan de noden van vandaag aangepaste maar toekomstgerichte begroting kan een echte impact op het leven van mensen hebben. Zij zal het herstel dat zich in Europa aftekent, helpen te versterken en te bestendigen. Er is geld om verder te bouwen aan een uitweg uit de crisis, financiële steun te verlenen aan wie onder de armoedegrens zit of werkloos is, investeringskansen te geven aan kleine ondernemingen en bijstand aan lokale gemeenschappen, landbouwproducenten, onderzoekers en studenten. Van dit akkoord wordt iedereen in Europa beter.

Er is nu duidelijkheid omtrent de structuur, de omvang en de prioriteiten van onze nieuwe begroting. Ondernemingen, regio's, steden en landbouwproducenten kunnen hun investeringen plannen, onderzoekers kunnen hun projecten vorm geven en studenten kunnen hun verblijf in het buitenland voorbereiden.

Ik doe een oproep tot het Parlement om de afzonderlijke financieringsprogramma's en -instrumenten eveneens snel goed te keuren, zodat projecten op 1 januari van start kunnen gaan, de financiering tijdig kan worden verstrekt en de resultaten op het terrein tastbaar worden.

De EU-begroting is een kleine begroting in vergelijking met de welvaart van de lidstaten. De EU-begroting van één enkel jaar vertegenwoordigt echter meer geld - in lopende prijzen - dan destijds het hele Marshall-plan. Het is bijgevolg ons belangrijkste werkinstrument om te investeren in duurzame groei, banen en concurrentievermogen, in de veiligheid van onze burgers en in solidariteit met de minstbedeelden.

De toekomstige begroting zal deze rol nog beter dan vroeger vervullen, omdat zij meer dan tevoren gefocust is op gebieden waar Europa een meerwaarde oplevert. Wij hebben het beleid gemoderniseerd, onze programma's vereenvoudigd en sterkere nadruk gelegd op de kwaliteit van de uitgaven. Daarnaast hebben wij nieuwe instrumenten geïntroduceerd, zoals het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief om het vinden van werk te bevorderen. We hebben de Connecting Europe-faciliteit opgericht om de ontbrekende schakels in netwerkinfrastructuur op het gebied van vervoer, energie en ict voor de interne markt van de EU te financieren. En we hebben projectobligaties ontwikkeld, waarmee de EU-begroting als hefboom kan dienen voor privékapitaal en we een hoger rendement op onze geïnvesteerde euro's verkrijgen.

Het verheugt mij zeer dat we vandaag weer het bewijs kunnen leveren dat Europa een deel van de oplossing is."


Delen

Terug naar boven