r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlement akkoord met EU-begroting 2014-2020

dinsdag 19 november 2013, 12:33

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement (EP) heeft dinsdag ingestemd met de Europese meerjarenbegroting 2014-2020. Daarmee is de strijdbijl met de EU-lidstaten begraven.

De komende 7 jaar kan Brussel in totaal 960 miljard euro uitgeven. Dat is minder dan in de huidige periode 2007-2013.

De afgelopen tijd was de stemming in het EP een paar keer uitgesteld. In de moeizame onderhandelingen met de EU-lidstaten over het meerjarenbudget eiste het EP onder meer extra geld om het gat in het huidige begrotingsjaar 2013 te dichten. Dat geld kwam er uiteindelijk.

Sommige Nederlandse partijen in het EP hadden desondanks grote moeite met de nieuwe begroting. D66 bijvoorbeeld stemde tegen. De partij had liever een stevige hervorming gezien.

D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy spreekt over oude wijn in nieuwe zakken. Zo zullen er in de EU nog steeds elk jaar miljarden euro's naar boeren vloeien als directe inkomenssteun. D66 zou liever zien dat EU-subsidies worden gebruikt om de bedrijven van de boeren sterker, innovatiever en duurzamer te maken.

De PvdA kon zich uiteindelijk vinden in het ,,lang bevochten compromis'', aldus de sociaaldemocratische EP'er Thijs Berman. ,,Het is niet wat wij als sociaaldemocraten idealiter hadden gezien, maar de tijd van discussies over en weer moet nu afgelopen zijn. De Erasmusprogramma's voor studenten en de innovatieprojecten om onze economie toekomstbestendiger te maken, moeten worden gefinancierd.''

Delen

Terug naar boven