r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europees Parlement geeft groen licht meerjarenbegroting (MFK) 2014-2020

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 19 november 2013.

Na maanden van complexe onderhandelingen, gaf het Parlement op dinsdag zijn zegen aan het meerjarig financieel kader voor 2014-2020. Aan alle voorwaarden, gesteld in de resolutie van 3 juli, is voldaan. Het akkoord is gesloten op het hoogste niveau tussen Parlement, de Raad en de Commissie. De totale begroting voor de volgende zeven jaar is €960 miljard in vastleggingen en €908 miljard in betalingen (in 2011 prijzen).

Het MFK is aangenomen met 537 stemen voor, 126 tegen en 19 onthoudingen. Het aan het MFK gekoppelde inter-institutionele akkoord dat een aantal zaken in detail regelt, is aangenomen met 557 stemmen voor, 118 tegen en 11 onthoudingen.

Gaten in begroting 2013 gedicht

Het Parlement wilde allereerst de betalingsproblematiek in 2013 oplossen. Vanwege de krappe begroting voor 2013 was het voor de Europese Commissie vrijwel onmogelijk om te voldoen aan de wettelijke, financiële verplichtingen. Het EP wilde voorkomen dat rekeningen doorgeschoven zouden worden naar 2014. De lidstaten gingen akkoord met een extra bijdrage van €3.9 miljard aan de begroting voor 2013, na eerder al €7.3 miljard te hebben toegevoegd.

Akkoord over details individuele EU-programma's

Daarnaast staat het Parlement erop dat de wettelijke bases voor verschillende EU-programma's, die tot stand komen op basis van medebeslissing tussen Parlement en Raad, rond waren. Ook dit is nu het geval.

Werkgroep op hoog niveau eigen middelen

Verder wilde het Parlement dat een 'high level'-werkgroepin het leven zou worden geroepen die een hervorming van de inkomsten uit 'eigen middelen' van de EU moet voorbereiden. Het huidige systeem met al zijn uitzonderingen, kortingen, verschillende inkomstenbronnen en afhankelijkheid van nationale begrotingen is uiterst gecompliceerd. De lidstaten zijn akkoord met het opzetten van een dergelijk groep.

Elke euro telt

In de overeenkomst van juni 2013 stelde het Parlement zijn prioriteiten al zeker in een politiek akkoord. Deze omvatten vrijwel volledige flexibiliteit om onbetaalde fondsen (betalingskredieten) tussen verschillende jaren uit te wisselen en flexibiliteit voor de vastleggingskredieten tussen jaren en categorieën van uitgaven. Deze flexibiliteit is nodig om er zeker van te zijn dat elke Euro van de begroting gebruikt wordt waar die het meest nodig is, helemaal nu de jaarlijkse begrotingen in omvang afnemen.

Tussentijdse herziening

Een ander belangrijk punt voor het Parlement was een akkoord over een 'herzieningsclausule'. De Europese Commissie zal in 2016 een tussentijdse evaluatie van het functioneren van de meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK) presenteren, waarbij rekening wordt gehouden met de economische situatie op dat moment. Daarbij zal ook worden gekeken hoe de toekomstige looptijd van het MFK - op dit moment zeven jaar - in lijn kan worden gebracht met de vijfjarencyclus van EU-instellingen. De Commissie zal ook een wetgevend voorstel presenteren.

Volgende stap

De Raad zal het MFK als A punt behandelen tijdens de Concurrentieraad op 2 december.

Procedure: Begroting

REF. : 20131118IPR25541

Bijgewerkt op: ( 19-11-2013 - 12:38)


Terug naar boven