r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Belgische jeugdraden stellen memorandum Europese verkiezingen voor

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 18 november 2013.

De drie Belgische jeugdraden, de officiële adviesorganen voor jeugdzaken bij de Gemeenschapsregeringen, stelden op 5 november hun memorandum "Het Europa dat we willen" voor in de lokalen van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België.

In het memorandum pleiten de jeugdraden voor een duurzamer economisch model dat gebaseerd is op solidariteit, vragen ze dat het budget voor de jongerengarantie substantieel wordt verhoogd, en pleiten ze voor de invoering van een Europees minimumloon en een Europees statuut voor stagiairs. De aanwezige parlementsleden luisterden aandachtig.

De voorstelling van het memorandum kadert in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2014. De jeugdraden consulteerden verenigingen, clubs, lokale jeugdraden en individuen over wat hen beweegt in Europa. "Jongeren zijn bekommert om hun toekomst: werk en werkgelegenheid houdt hen wakker, maar ook de toekomst van onze planeet, de mondialisering van de contacten tussen mensen. Zij willen dat er naar hen geluisterd wordt. Participatie is voor jongeren een vanzelfsprekendheid", stelde Stephanie Nowakowski van de Franstalige Jeugdraad. Voor Lander Piccart van de Vlaamse Jeugdraad is het dan ook belangrijk dat jongeren meedenken over Europa en haar toekomst: " Europa is onze achtertuin en die tuin vereist onderhoud". Sjerp Van der Vaart, hoofd van het Informatiebureau van het Europees parlement, bedankte hen voor hun inzet. "Het is goed dat jongerenorganisaties de weg tonen en de jongeren laten zien dat je als burger ook zelf je stem kunnen laten horen. Politiek, en zeker Europese politiek, mag geen ver-van-mijn-bed-show zijn."

De jongeren, talrijk opgekomen, gingen na de voorstelling van het memorandum in discussie met de aanwezige parlementsleden. Rond vier werktafels hadden ze het onder meer over grensoverschrijdende mobiliteit, klimaat, duurzame ontwikkeling, democratie, werk, en de rechten van het kind. Kathleen Van Brempt (S&D, sp.a), Bart Staes (Groenen-EVA, Groen), Marc Tarabella (S&D, PS) Mark Demesmaeker (EA-Groenen, NV-A) en Ivo Belet (EVP, CD&V) gaven present om met de jongeren te debatteren.

REF. : 20131114AVI24617


Delen

Terug naar boven