r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fit for Health 2.0

Dit onderzoeksprogramma is ingesteld tijdens het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek (FP7) en maakt vanaf 2014 als 'Fit for Health 2.0' onderdeel uit van Horizon 2020, onder de pijler maatschappelijke uitdagingen. Het programma is bedoeld voor mkb-bedrijven die in internationaal verband werken aan onderzoek op het gebied van volksgezondheid.

1.

In vogelvlucht

Fit for Health biedt advies en ondersteuning aan het midden- en kleinbedrijf (mkb), mkb-groeperingen en onderzoekers bij deelname aan door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten op het gebied van volksgezondheid. Doel is het verbeteren van de kwaliteit van onderzoek en het zorgen voor een toename in het aantal deelnemende bedrijven uit het mkb.

Begeleiding wordt geboden bij het opstellen van het projectvoorstel, het samenstellen van een consortium, het indienen van het voorstel en de onderhandelingsfase.

Voorbeeld van een initiatief onder Fit for Health is het Innovative Medicines initiative, een gezamenlijk technologie-initiatief van de Europese Unie.

Onder FP7 (2007-2013) had Fit for Health een budget van 6,1 miljard euro. Het bedrag voor de periode 2014-2020 is vastgesteld op 7,47 miljard euro.

2.

Subsidie aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het mkb bij het verkennen van de mogelijkheden onder Horizon 2020.

3.

Meer informatie

Terug naar boven