r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Malta verkoopt burgerschap voor ruim 6 ton

woensdag 13 november 2013, 4:58
Kerk in Valletta, Malta

Op 12 november 2013 stemde het Maltezer parlement in met het te koop zetten van het staatsburgerschap van Malta. Inwoners van buiten de Europese Unie, die staatsburger willen worden van Malta, zouden dit kunnen kopen voor 650.000 euro.

Het plan moest zorgen voor inkomsten; het was de bedoeling investeerders aan te trekken voor het eiland. Volgens premier Joseph Muscat zou dit Malta in het eerste jaar 30 miljoen euro opleveren.

Er was veel kritiek op het te koop zetten van het Maltees burgerschap. Na overleg met de Europese Commissie heeft de Maltezer premier Joseph Muscat in januari 2014 de voorwaarde gesteld dat de aanvrager minstens 12 maanden op Malta moet hebben gewoond.

Inhoud

1.

Oorspronkelijk plan

Het idee was om het Maltees burgerschap voor 650.000 euro per persoon te koop te zetten, zonder de noodzaak om op Malta te wonen. De uitgave-limiet zou op 1800 paspoorten komen te liggen. Iedere aanvrager kan, indien gewenst, kinderen, ouders en grootouders 'meenemen' voor 25.000 tot 50.000 euro per persoon. 

2.

Tegenstanders

De Maltese oppositieleider Simon Busuttil van de Nationalistische Partij was bang dat Malta zou worden vergeleken met belastingparadijzen in het Caribisch gebied, mede door de lage inkomstenbelasting op Malta. Busuttil gaf aan het plan mogelijk te willen voorkomen met een referendum.

Ook vanuit de Europese Unie werd er heftig gereageerd op het te koop zetten van het Maltees burgerschap. CDA-europarlementariër Wim van de Camp dacht dat de documenten vooral in trek zouden zijn bij rijke Russen en 'louche types'. "Als één land de deur zo open zet, ondermijnt dat het beleid in Nederland en andere EU-landen", aldus van de Camp.

Eurocommissaris Viviane Reding zei aanvankelijk Malta niet te kunnen stoppen in het doorzetten van het plan. Het staat iedere EU-lidstaat vrij om te beslissen hoe en aan wie het zijn staatsburgerschap verleent. Het Europees Parlement nam tijdens de plenaire vergadering in januari 2014 wel de stap een resolutie aan te nemen tegen de 'verkoop' van paspoorten door Malta. De resolutie riep de Commissie op te onderzoeken of het plan niet in strijd is met Europese verdragen en non-discriminatiebeginselen.

3.

Druk van de Europese Unie

Een afvaardiging van de Europese Commissie heeft, tijdens een bezoek aan Malta in januari 2014, druk uitgeoefend op de regering om extra voorwaarden te stellen. Malta overwoog al een limiet te stellen aan de verkoop van paspoorten. Na overleg is daaraan toegevoegd dat de aanvrager minstens een jaar op Malta moet hebben gewoond. Deze maatregel maakt het minder aantrekkelijk voor miljonairs om het staatsburgerschap te kopen; zij zouden dan immers ook daadwerkelijk op Malta moeten gaan wonen om EU-rechten te krijgen.

Het grootste bezwaar tegen het plan van de Maltezer regering was daarmee van de baan. Het was echter aan Malta zelf om te bepalen hoeveel tijd de aanvrager daadwerkelijk moet doorbrengen in Malta om als 'inwoner' te worden geregistreerd. Ook sloot premier Muscat niet uit dat de limiet van 1800 paspoorten desgewenst zou worden verhoogd.

4.

Staatsburgerschap

Het verkopen van staatsburgerschap is niet uniek binnen de Europese Unie. Oostenrijk verleent een EU-paspoort aan ieder die een donatie van drie miljoen euro doet aan liefdadigheid of een investering van tien miljoen euro. Portugal geeft mensen die één miljoen euro of meer investeren de kans om na vijf jaar een paspoort te krijgen. Ten slotte kondigde de Cypriotische president in 2013 aan een versneld staatsburgerschap te verlenen aan ieder die drie miljoen of meer heeft verloren aan een EU bail-out.

5.

Meer informatie

Terug naar boven