r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese plaatselijke bijstand op energiegebied (ELENA)

Dit is een subsidie waarmee regionale en lokale overheden een projectplan kunnen uitwerken en uitvoeren voor een grote investering (boven de 50 miljoen euro) op het gebied van klimaat en duurzame energie. 90 procent van de kosten voor uitwerking en uitvoering worden vergoed. Hiermee worden lagere overheden ondersteund in hun aandeel in het behalen van de Europese '20-20-20 doelstellingen' (20% minder CO2-uitstoot, 20% minder energieverbruik en 20% van totale energieverbruik moet voortkomen uit hernieuwbare bronnen).

1.

In vogelvlucht

ELENA (European Local ENergy Assistance) is bedoeld voor gemeenten en provincies en dekt de kosten voor het voorbereiden, implementeren en financieren van de investering. Hieronder vallen bijvoorbeeld haalbaarheids- en marktonderzoeken, energieaudits en voorbereiding van aanbestedingsprocedures.

2.

ELENA maakt deel uit van het programma Intelligente Energie voor Europa en wordt uitgevoerd door de Europese Investeringsbank.

3.

Subsidie aanvragen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt ondersteuning bij het aanvragen van een ELENA-subsidie.

4.

Voor het aanvragen van subsidie uit ELENA geldt het principe 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.

Terug naar boven