r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tevredenheid over homo-uitspraak EU-hof

donderdag 7 november 2013, 14:55
gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - Een homoseksuele geaardheid kan recht geven op een vluchtelingenstatus in een ander land. Homoseksuele asielzoekers kunnen namelijk in hun land van herkomst gevaar lopen te worden bestraft wegens hun geaardheid, bijvoorbeeld met cel voor homoseksuele handelingen. Homoseksuele asielzoekers kunnen zodoende een bepaalde ,,sociale groep'' vormen die recht heeft op internationale bescherming, stelt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag.

Vluchtenlingenwerk en het COC zijn blij. De uitspraak lijkt overigens in lijn te zijn met het geldende beleid in Nederland, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. ,,Ook Nederland gaat ervan uit dat homoseksuelen een sociale groep kunnen vormen in het kader van het Vluchtelingenverdrag. Tevens is het asielbeleid in Nederland gebaseerd op hoe er in de praktijk met homoseksuelen wordt omgegaan in bepaalde landen van herkomst, en niet enkel op hoe dat wettelijk is geregeld.''

De rechters in Luxemburg bogen zich over de kwestie op verzoek van de Nederlandse justitie wegens drie lopende asielprocedures. Personen uit Sierra Leone, Uganda en Senegal willen in Nederland de vluchtelingenstatus krijgen omdat zij vrezen dat zij in hun land van herkomst worden vervolgd omdat zij homo zijn.

De rechters benadrukken dat van een asielzoeker niet kan worden verlangd dat hij in zijn land van herkomst zijn homoseksualiteit geheim houdt om vervolging te voorkomen. De seksuele geaardheid van een persoon vormt een zodanig ,,fundamenteel kenmerk voor de identiteit van de betrokkene'', dat niet mag worden geëist dat hij die verbergt of opgeeft.

Het Nederlandse departement wijst erop dat het in het hier geldende beleid ,,geenszins zo is dat van homoseksuelen wordt verwacht dat zij bij terugkeer naar hun land van herkomst ‘terug in de kast’ moeten gaan. De vreemdeling hoeft zijn seksuele gerichtheid in zijn land van herkomst niet verborgen te houden, ook niet in de situatie dat de vreemdeling voorafgaand aan zijn vertrek uit het land van herkomst zijn gerichtheid verborgen heeft gehouden. Uitgangspunt is en blijft dat de vreemdeling op betekenisvolle wijze invulling kan geven aan zijn seksuele gerichtheid.''

(c) ANP 2013, alle rechten voorbehouden

Delen

Terug naar boven