r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Hennis: meer samenwerking maar geen EU-leger

woensdag 6 november 2013, 12:19

DEN HAAG (PDC) - Meer samenwerking op het gebied van defensie is essentieel om toekomstige gevaren in de wereld het hoofd te kunnen bieden. Dat betoogde minister van Defensie en oud-Europarlementariër Hennis-Plasschaert gisteren in een toespraak gericht aan de EP-subcommissie Veiligheid en Defensie. De vorming van een Europees leger acht Hennis niet noodzakelijk.

Hennis sprak in haar toespraak over Europa's militaire tekortkomingen, zoals die door de NAVO en de EU zijn benoemd. 'Europese landen zouden elkaar niet moeten tegenwerken, maar aanvullen', aldus de minister, die haar tevredenheid uitsprak over het recente rapport van Hoge Vertegenwoordiger Ashton ter voorbereiding van de Raad van Defensieministers in december. In dit rapport onderstreept Ashton het belang van 'politieke wil van bovenaf'.

Over de zogenaamde multinationale gevechtsgroepen was Hennis duidelijk: 'use them or lose them'. Nederland zit samen met Letland, Litouwen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk in zo'n gevechtsgroep en heeft met zijn partners een serie aanbevelingen gedaan om de inzet ervan een impuls te geven. Verder noemde Hennis de Nederlands-Belgische en Nederlands-Duitse defensiesamenwerking als positieve ontwikkelingen om te komen tot een geïntegreerd Europees defensiebeleid.

Bronnen:

Terug naar boven