r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Erasmus voor jonge ondernemers (EYE)

Dit uitwisselingsprogramma voor jonge ondernemers biedt nieuwe en aspirant-ondernemers de kans te leren van ervaren collega's in het buitenland. De ontvangende ondernemer profiteert op zijn beurt van nieuwe ideeën en perspectieven op zijn bedrijf en legt contacten in nieuwe markten.

1.

In vogelvlucht

De uitwisselingsperiodes onder Erasmus voor jonge ondernemers hebben een duur van 1 tot 6 maanden. Het verblijf wordt deels gefinancierd door de Europese Commissie. Het programma beoogt een win-win-situatie te bewerkstelligen, waarbij zowel de nieuwe als de ontvangende ondernemer profiteren van elkaars inzichten en contacten.

In de programmagids worden de voorwaarden voor deelname en de procedure beschreven.

Erasmus voor jonge ondernemers wordt sinds 2014 gefinancierd onder het COSME-programma en valt dus niet onder Erasmus+.

2.

Subsidie aanvragen

Geïnteresseerden kunnen terecht bij een van de lokale aanspreekpunten in Nederland die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de uitwisseling te begeleiden.

3.

Meer informatie

Terug naar boven