r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Twintig jaar medebeslissingsprocedure

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 4 november 2013.

De medebeslissingsprocedure werd ingevoerd bij het Verdrag betreffende de Europese Unie (Maastricht, 1992) en is uitgebreid, gewijzigd en verbeterd bij het Verdrag van Amsterdam (1999). Met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 november 2009 werd deze tot gewone wetgevingsprocedure omgedoopte procedure de belangrijkste in besluitvormingsproces van de EU.

Dankzij de gewone wetgevingsprocedure hebben het Europees Parlement en de Raad van de Unie hetzelfde gewicht op een groot aantal terreinen (zoals economisch bestuur, immigratie, energie, vervoer, milieu en consumentenbescherming). De overgrote meerderheid van de Europese wetgeving wordt nu gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld.

Het Europees Parlement organiseert op 5 november een conferentie over twintig jaar medebeslissingsprocedure. Op de agenda staan de toegenomen bevoegdheden van het EP sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen. De conferentie wordt geopend door parlementslid Gianni Pitella en Alejo Vidal-Quadras zal ook spreken.

REF. : 20131030STO23405


Delen

Terug naar boven