r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen (POSEI)

Met dank overgenomen van EU monitor.

POSEI is een programma van de Europese Commissie ter ondersteuning van de agrarische sector in ultraperifere regio's van de EU. Het gaat om regio's die geografisch ver van de EU verwijderd liggen maar een integraal onderdeel van de EU zijn. Als gevolg van hun afgelegen ligging, insulaire karakter, kleine oppervlakte of ongunstig klimaat en economische afhankelijkheid komen zij voor steun in aanmerking.

Door middel van POSEI wil de EU zowel voorkomen dat levensmiddelenbevoorrading in deze gebieden te duur wordt als ook garanderen dat de sectoren veeteelt en gewasdiversificatie zich kunnen ontwikkelen en het concurrentievermogen van de traditionele landbouwactiviteiten verhogen. De maatregelen mogen echter niet ten koste gaan van de lokale productie.

POSEI is in 1989 voor Franse departementen in het leven geroepen. In 1991 werd het programma uitgebreid naar Spaanse en Portugese overzeese gebieden. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Landbouwgarantiefonds. In de ultraperifere regio's vervangt POSEI de maatregelen van de eerste pijler van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Op jaarbasis wordt een vast bedrag voor Spanje, Frankrijk en Portugal gereserveerd.

1.

Meer informatie

Terug naar boven