r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen (POSEI)

Dit programma, kortweg POSEI, is opgezet ter ondersteuning van de agrarische sector in de ultraperifere regio's van de EU. Deze regio's vormen een integraal onderdeel van de EU, maar ondervinden nadelige effecten van hun afgelegen en geïsoleerde ligging, hun relatief kleine en weinig gediversifieerde economieën en klimatologische factoren.

1.

In vogelvlucht

POSEI wordt gefinancierd uit de eerste pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (het Europees Landbouwgarantiefonds). Steun valt uiteen in twee categorieën:

  • 1. 
    Specifieke voorzieningsregelingen, gericht op het verzachten van de bijkomende kosten voor de productie van essentiële voedingsmiddelen, voor de verwerking en voor productiemiddelen.
  • 2. 
    Maatregelen om de lokale landbouwproductie te ondersteunen.

2.

Na 2013

De Europese Commissie zette een openbare raadpleging uit om stakeholders de gelegenheid te geven zich uit te spreken over de toekomst van POSEI. Op basis van de 575 reacties oordeelde de Commissie dat het hoognodig was om het raamwerk van POSEI aan te passen. Hoewel voorbereidingen werden getroffen voor een voorstel, trok de Commissie dit plan in februari 2014 terug. De Commissie stelde dat er eerst nog een evaluatie moet plaatsvinden van de consequenties van de plannen op de ultraperifere regio's. 

3.

Meer informatie

Terug naar boven