r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP: Voorkom verdere tragedies door illegale migratie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 23 oktober 2013, 16:49.

Belga/Zumapress/F.Malavolta EU-landen moeten migranten helpen en niemand het leven zuur maken die hen het leven redt op zee ©Belga/Zumapress/F.Malavolta

Tragische gebeurtenissen, zoals de verdrinking van de emigranten voor de kust van Lampedusa moet een keerpunt zijn voor Europa. Volgens leden van het Parlement, die de Europese top van 24-25 oktober voorbespraken, kunnen dergelijke gebeurtenissen alleen voorkomen worden door gecoördineerde inspanningen op basis van solidariteit en verantwoordelijkheid. Europarlementariërs herhaalden dat EU lidstaten de wettelijke plicht hebben migranten op zee te hulp te schieten.

In een resolutie die het Parlement vandaag aannam, staat dat de EU en haar lidstaten verdere gevallen van verdrinking moeten voorkomen. Leden van het EP gaven blijk van hun diepe droefheid en betreurden de tragische gebeurtenis voor de kust van Lampedusa en benadrukte opnieuw dat lidstaten zich aan hun internationale verplichtingen moeten houden de levens te redden van drenkelingen op zee.

"Lampedusa moet een keerpunt zijn voor Europa", volgens het Parlement. "Alleen door middel van een gecoördineerde aanpak op basis van solidariteit en verantwoordelijkheid en gesteund door algemene middelen kan een nieuwe ramp voorkomen worden.

Het Parlement dringt er bij niet-EU landen op aan om het internationaal recht ten aanzien van het redden van drenkeling op zee te respecteren. Volgens het Parlement moeten akkoorden over het management van migratiestromen tussen de EU en andere landen "prioriteit worden voor de EU in de nabije toekomst". Europarlementariërs roepen de EU op om humanitaire, financiële en politieke hulp in de crisisgebieden in Noord Afrika en het Midden Oosten voort te zetten, om zo de oorzaak van migratie en humanitaire druk in de kern aan te pakken.

Geen straf voor redders

Leden van het Parlement roepen op tot humanitaire hulp voor de overlevenden, en dringen aan bij de EU en de lidstaten om huidige wetgeving ten aanzien van het verlenen van assistentie aan migranten op zee te herzien of te wijzigen.

Hulp- en reddingsacties op de Middellandse Zee

Het Parlement steunt de Commissie in haar voorstel om hulp- en reddingsacties in het gebied tussen Cyprus en Spanje in gang te zetten en een taakgroep op het gebied van migratiestromen rond de Middellandse zee in het leven te roepen. Dit "als eerste stap richting een ambitieuzere aanpak". Europarlementariërs vragen de Raad en de Commissie ook na te denken over een mogelijke Europese kustwacht.

Legale migratie

"Legale migratie naar de EU is te verkiezen boven gevaarlijkere vormen die mogelijk gepaard kan gaan met mensenhandel en levensbedreigende toestanden", benadrukten de Parlementariërs.

Stop mensenhandel en smokkelaars

Het Parlement roept op tot zwaardere straffen voor personen die mensenhandel zowel naar als binnen de EU mogelijk maken, een betere coördinatie van het inzetten van EU middelen, inclusief middelen die ter beschikking staan van het EU Agentschap Frontex (bijvoorbeeld het EUROSUR grensbeveiligingssysteem) en Europol, om zo, samen met ander landen, de acties tegen mensenhandel en smokkel te vergroten.

Meer fondsen nodig

Het Parlement wil dat er meer geld wordt vrijgespeeld voor het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken en grensbewakingsagentschap Frontex om het hoofd te bieden aan humanitaire noden en voor hulpacties op zee.

Procedure: niet-wetgevende resolutie

REF. : 20131018IPR22667


Delen

Terug naar boven