r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stedelingen in Europa hebben groot risico op blootstelling aan luchtvervuiling

woensdag 16 oktober 2013, 10:27

DEN HAAG (PDC) - Het grootste gedeelte van de stedelingen in de Europese Unie ademt regelmatig vuile lucht in, blijkt uit onderzoek van het Europees Milieuagentschap. Opvallend is dat in Nederland bewoners van het platteland ook vaak te veel vervuilde lucht inademen.

Wat zorgt voor de grootste vervuiling zijn de te hoge concentraties fijn stof en ozon. Uit het onderzoek blijkt dat de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie daarvoor ernstig overschreden worden. Blootstelling aan fijn stof en ozon kan leiden tot ademhalingsproblemen, hart- en vaatziekten en vervroegde dood.

De luchtkwaliteit is in de afgelopen jaren wel verbeterd in de Europese Unie. De uitstoot van zwaveldioxide door energiecentrales, industrie en verkeer is sterk verminderd. Ook de concentraties van lood zijn afgenomen door de afbouw van loodhoudende benzine.

Bron: Trouw

Delen

Terug naar boven