r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eurocommissaris blij met stemming EP over grensbewakingssysteem

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 10 oktober 2013.
Cecilia Malmström verheugd over stemming in het Europees Parlement over Eurosur
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 10 oktober 2013

Cecilia Malmström verheugd over stemming in het Europees Parlement over Eurosur

Het Europees Parlement heeft vandaag het voorstel van de Commissie voor een verordening tot instelling van het Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) goedgekeurd.

"Het verheugt mij dat het Europees Parlement vandaag heeft ingestemd met het voorstel, waardoor Eurosur voor het eind van het jaar in werking kan treden.

We hebben allen de afschuwelijke beelden van de recente tragedie in Lampedusa in gedachten. Tijdens mijn bezoek aan het eiland gisteren heb ik 280 doodskisten moeten aanschouwen. Die aanblik is voor altijd in mijn geheugen gegrift. Het is vreselijk dat zoveel mensen in zulke verschrikkelijke omstandigheden het leven hebben gelaten. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families ( MEMO/13/849 ) en ik bewonder de reddingswerkers die in deze traumatische omstandigheden doen wat ze kunnen.

De EU moet meer inspanningen leveren om zulke tragedies te voorkomen. Zowel de EU als haar lidstaten moeten harder werken aan ingrijpende maatregelen en zich solidair tonen met de migranten en de landen die te maken krijgen met toenemende migratiestromen.

Eurosur maakt deel uit van deze inspanningen. Het systeem zal in grote mate bijdragen tot een betere bescherming van onze buitengrenzen en helpen levens te redden van mensen die zich aan een gevaarlijke tocht naar Europa wagen.

Eurosur zal zorgen voor een betere informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de nationale autoriteiten onderling en met het EU-grensagentschap Frontex. De nieuw opgerichte nationale coördinatiecentra en Frontex zullen informatie over incidenten en patrouilles ogenblikkelijk delen. Hierdoor zullen wij grensoverschrijdende misdrijven zoals drugshandel en mensenhandel beter kunnen voorkomen en migranten die op zee in nood verkeren, beter kunnen opsporen en helpen.

Ik benadruk dat de eerbiediging van de grondrechten en het beginsel van non-refoulement centraal staan in alle acties en operaties die de lidstaten en Frontex zowel binnen als buiten het kader van Eurosur uitvoeren. De tenuitvoerlegging van Eurosur zal volledig in overeenstemming zijn met de nationale en EU-bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. Deze strenge garanties zullen ook gelden voor onze samenwerking met derde landen.”

Meer informatie:

MEMO/13/578

SPEECH/13/799

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter


Delen

Terug naar boven