r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu, Den Haag

Thorbeckezaal Tweede Kamer
datum 3 september 2014 10:15 - 11:15
plaats Den Haag
locatie Gebouw Tweede Kamer Toon locatie
zaal Thorbeckezaal (THOZ)
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM)

Agendapunten

 • 1. 
  Brievenlijst
 • 2. 
  Uitnodiging Gemeente Werkendam voor werkbezoek m.b.t. deltaprogramma's "Ruimte voor de Rivier (project Noordwaard)" en "Waterveiligheid" en over de gevolgen van de deltaprogramma's voor de inwoners
 • 3. 
  Uitnodiging en datumvoorstel VNG, Stichting Rioned en gemeente Rotterdam voor werkbezoek m.b.t. stedelijk waterbeheer d.d. 17 oktober 2014
 • 4. 
  Aanbieding rapport "Pitch-up upsets als gevolg van een vals glijpad bij ILS" van De Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • 5. 
  Aanbod Rli om nadere toelichting te geven op adviezen "De toekomst van de stad" en "Kwaliteit zonder groei"
 • 6. 
  Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)

  Te behandelen:

  • 33976 Wetgeving d.d. 27 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuHerstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014)
 • 7. 
  Nota van wijziging inzake Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer

  Te behandelen:

  • 33904-7 Nota van wijziging d.d. 30 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuNota van wijziging
 • 8. 
  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)

  Te behandelen:

  • 29383-223 Brief regering d.d. 30 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuOntwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit omgevingsrecht en enkele andere besluiten (nieuwe activiteiten)
 • 9. 
  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart

  Te behandelen:

  • 31936-222 Brief regering d.d. 14 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuOntwerpbesluit tot wijziging van het Besluit burgerluchthavens en de Regeling Toezicht Luchtvaart
 • 10. 
  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (Kamerstuk 32 127, nr. 197)

  Te behandelen:

  • 32127-197 Brief regering d.d. 2 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuOntwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)
  • 32127-201 Brief regering d.d. 27 augustus 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuAntwoorden op vragen van de commissie inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche)
  • 32127-199 Brief regering d.d. 24 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuRectificatie voorgehangen tekst ontwerpbesluit negende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet
 • 11. 
  Wijziging van de Bijlage IX van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan

  Te behandelen:

  • 30952-154 Brief regering d.d. 28 augustus 2014 - F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse ZakenWijziging van de Bijlage IX van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering daarvan
 • 12. 
  Wijzigingen van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers (CSC)

  Te behandelen:

  • 30952-156 Brief regering d.d. 28 augustus 2014 - F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse ZakenWijzigingen van de Internationale Overeenkomst voor veilige containers (CSC)
 • 13. 
  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  • 33940-XII-3 Brief regering d.d. 23 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • 33940-XII-4 Nota van wijziging d.d. 30 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuNota van wijziging
 • 14. 
  Verslag houdende een lijst van vragen en antworoden over wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  • 33940-J-3 Brief regering d.d. 23 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuVerslag houdende een lijst van vragen en antworoden over wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • 15. 
  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  • 33940-A-3 Brief regering d.d. 23 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • 16. 
  Aanbieding van het meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en van het jaarverslag 2013 van de ILT

  Te behandelen:

  • 33750-XII-92 Brief regering d.d. 25 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuAanbieding van het meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en van het jaarverslag 2013 van de ILT
 • 18. 
  Stoptonend sein passages 2013

  Te behandelen:

  • 29893-171 Brief regering d.d. 23 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuStoptonend sein passages 2013
 • 19. 
  Reactie op een artikel over het waarschuwingssysteem Oogst RemcurveBewaking In Trein (ORBIT)

  Te behandelen:

  • 29893-172 Brief regering d.d. 20 augustus 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuReactie op een artikel over het waarschuwingssysteem Oogst RemcurveBewaking In Trein (ORBIT)
 • 20. 
  Stand van zaken assistentieverlening op station Raalte en verkorting aanmeldtijd

  Te behandelen:

  • 25847-126 Brief regering d.d. 24 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuStand van zaken assistentieverlening op station Raalte en verkorting aanmeldtijd
 • 21. 
  Evaluatie winterweer op het spoor 2013/2014

  Te behandelen:

  • 29984-525 Brief regering d.d. 30 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuEvaluatie winterweer op het spoor 2013/2014
 • 22. 
  Internationale reisinformatie en vervoerbewijzen

  Te behandelen:

  • 33546-15 Brief regering d.d. 2 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuInternationale reisinformatie en vervoerbewijzen
 • 23. 
  Voortgang uitwerking Lange Termijn Spooragenda

  Te behandelen:

  • 29984-526 Brief regering d.d. 9 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuVoortgang uitwerking Lange Termijn Spooragenda
 • 24. 
  Aanpak grensbaanvakken

  Te behandelen:

  • 29984-528 Brief regering d.d. 9 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuAanpak grensbaanvakken
 • 25. 
  Onderzoek vooraf toetsen ACM bij toegang tot stations

  Te behandelen:

  • 29984-518 Brief regering d.d. 23 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuOnderzoek naar de mogelijkheid voor de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) om vooraf de tarieven en voorwaarden te toetsen voor de toegang tot diensten en voorzieningen op stations
  • 33965 Wetgeving d.d. 17 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuWijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)
 • 26. 
  Aanbieden onderzoeksrapport naar de gevolgen van veranderingen in de posities van NS en andere relevante partijen op stations

  Te behandelen:

  • 29984-527 Brief regering d.d. 9 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuAanbieden onderzoeksrapport naar de gevolgen van veranderingen in de posities van NS en andere relevante partijen op stations
 • 27. 
  Onderzoek NS en audits IC-materieel HSL-Zuid: instroomplanning en snelheid

  Te behandelen:

  • 22026-461 Brief regering d.d. 26 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuOnderzoek NS en audits IC-materieel HSL-Zuid: instroomplanning en snelheid
 • 28. 
  Voortgang van een aantal toezeggingen uit het Notaoverleg Vervoer HSL-Zuid/Alternatief Fyra

  Te behandelen:

  • 22026-463 Brief regering d.d. 30 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuVoortgang van een aantal toezeggingen uit het Notaoverleg Vervoer HSL-Zuid/Alternatief Fyra
 • 29. 
  Rapport Hogesnelheidslijn-Zuid: een rapportage in beeld

  Te behandelen:

  • 22026-462 Rapport/brief Algemene Rekenkamer d.d. 1 juli 2014 - S.J. Stuiveling, president van de Algemene RekenkamerRapport Hogesnelheidslijn-Zuid: een rapportage in beeld
 • 30. 
  Plan van aanpak "Park + Ride"

  Te behandelen:

  • 32404-75 Brief regering d.d. 24 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuPlan van aanpak "Park + Ride"
 • 31. 
  Verslag van een schriftelijk overleg over introductie eenmalige chipkaart en afschaffen papieren treinkaartje (Kamerstuk 23 645, nr. 575)

  Te behandelen:

  • 23645-576 Brief regering d.d. 24 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuAntwoorden op vragen van de commissie over introductie eenmalige chipkaart en afschaffen papieren treinkaartje
  • 23645-575 Brief regering d.d. 20 mei 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuIntroductie eenmalige chipkaart en afschaffen papieren treinkaartje
 • 32. 
  Ontwikkelingen binnen het OV betaaldomein

  Te behandelen:

  • 23645-577 Brief regering d.d. 9 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuOntwikkelingen binnen het OV betaaldomein
 • 33. 
  Concessies Waddenveren

  Te behandelen:

  • 33750-XII-93 Brief regering d.d. 26 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuConcessies Waddenveren
  • 33750-XII-89 Brief regering d.d. 12 mei 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuToezegging AO Waddenveren
 • 34. 
  Werkprogramma zeehavens 2014 - 2016

  Te behandelen:

  • 29862-25 Brief regering d.d. 25 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuWerkprogramma zeehavens 2014 - 2016
 • 35. 
  Stand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied

  Te behandelen:

  • 31409-64 Brief regering d.d. 1 juli 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuStand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied
 • 36. 
  Jaarverslag 2013 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control

  Te behandelen:

  • 31409-66 Brief regering d.d. 27 augustus 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuJaarverslag 2013 van het Paris Memorandum of Understanding on Port State Control
 • 37. 
  Reactie op twee vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart van 26 juni 2014, over oa disconnected handling en Split-operation

  Te behandelen:

  • 29665-204 Brief regering d.d. 3 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuReactie op twee vragen, gesteld tijdens het Algemeen Overleg Luchtvaart van 26 juni 2014, over oa disconnected handling en Split-operation
 • 38. 
  Plan van Aanpak evaluatie Eindhoven Airport fase 1

  Te behandelen:

  • 31936-223 Brief regering d.d. 3 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuPlan van Aanpak evaluatie Eindhoven Airport fase 1
 • 39. 
  Ontheffingsmogelijkheid vaste stroomvoorziening voor nieuwe toestellen op Schiphol (Dreamliner)

  Te behandelen:

  • 29665-205 Brief regering d.d. 17 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuOntheffingsmogelijkheid vaste stroomvoorziening voor nieuwe toestellen op Schiphol (Dreamliner)
 • 40. 
  Relevante ontwikkelingen op het terrein van luchtkwaliteit in vliegtuigen

  Te behandelen:

  • 31936-224 Brief regering d.d. 20 augustus 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuRelevante ontwikkelingen op het terrein van luchtkwaliteit in vliegtuigen
 • 41. 
  Omgevingsraad Schiphol: verkiezing bewonersvertegenwoordigers, borging privacygegevens en clusterindeling

  Te behandelen:

  • 29665-206 Brief regering d.d. 26 augustus 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuOmgevingsraad Schiphol: verkiezing bewonersvertegenwoordigers, borging privacygegevens en clusterindeling
 • 42. 
  Beperkte vrijstelling paramotors voor Luchthavenregeling

  Te behandelen:

  • 31936-205 Brief regering d.d. 24 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuBeperkte vrijstelling paramotors voor Luchthavenregeling
 • 43. 
  Spoorverbinding Zeeland - Antwerpen (VeZA-boog)

  Te behandelen:

  • 30373-55 Brief regering d.d. 26 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuMogelijk vervoer van gevaarlijke stoffen over de spoorverbinding Zeeland - Antwerpen (VeZA-boog)
 • 44. 
  Uitstel reactie op de Initiatiefnota van de leden Paulus Jansen, Hoogland en de Rouwe inzake het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk (Kamerstuk 33 888)

  Te behandelen:

  • 33888-4 Brief regering d.d. 26 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuUitstel toezending reactie op de Initiatiefnota van de leden Paulus Jansen, Hoogland en de Rouwe inzake het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk
 • 45. 
  Startbeslissing Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte

  Te behandelen:

  • 33750-A-93 Brief regering d.d. 9 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuStartbeslissing Spoorverdubbeling Zwolle-Herfte
 • 46. 
  Reactie op twee moties over doortrekking van de Noord/Zuidlijn en een motie en een toezegging over de OV-tunnel en OV-knoop in Amstelveen

  Te behandelen:

  • 32668-10 Brief regering d.d. 27 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuReactie op twee moties over doortrekking van de Noord/Zuidlijn en een motie en een toezegging over de OV-tunnel en OV-knoop in Amstelveen
 • 47. 
  Beantwoording vraag van de commissie van Infrastructuur en Milieu inzake de raming van de kosten van variant ‘noord’ en ‘midden-noord’ bij sluis Eefde

  Te behandelen:

  • 33750-A-91 Brief regering d.d. 1 juli 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuBeantwoording vraag van de commissie inzake de raming van de kosten van variant ‘noord’ en ‘midden-noord’ bij sluis Eefde
 • 48. 
  Voorkeursbeslissing Overnachtingshaven Lobith

  Te behandelen:

  • 33750-A-92 Brief regering d.d. 3 juli 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuVoorkeursbeslissing inzake het uitbreiden van ligplaatsvoorzieningen langs het Nederlandse vaarwegennetwerk voor de Overnachtingshaven Lobith
 • 49. 
  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Albert de Vries over (t.v.v. 33400-XII, nr.65) over het provinciaal detailhandelbeleid

  Te behandelen:

  • 27838-10 Brief regering d.d. 27 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuReactie op de gewijzigde motie van het lid Albert de Vries over (Kamerstuk 33400-XII, nr.65) over het provinciaal detailhandelbeleid
 • 50. 
  Reactie op het Alterra rapport "vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied"

  Te behandelen:

  • 33576-16 Brief regering d.d. 27 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuReactie op het Alterra rapport "vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied"
 • 51. 
  Voortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (Kamerstuk 33 872)

  Te behandelen:

  • 33872-6 Brief regering d.d. 26 augustus 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuVoortgang beantwoording vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • 54. 
  Uitstel kabinetsreactie op de Rli adviezen ‘Toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen’ en ‘Kwaliteit zonder groei; over de toekomst van de leefomgeving’

  Te behandelen:

  • 31757-52 Brief regering d.d. 25 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuUitstel kabinetsreactie op de Rli adviezen ‘Toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen’ en ‘Kwaliteit zonder groei; over de toekomst van de leefomgeving’
 • 55. 
  Informatie over de gevolgen als de procedure voor inwerkingtreding van het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 vertraagd wordt

  Te behandelen:

  • 28694-118 Brief regering d.d. 20 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuInformatie over de gevolgen als de procedure voor inwerkingtreding van het Ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014 vertraagd wordt
 • 56. 
  Voortgang inzake twee toezeggingen over duurzaam geproduceerd hout

  Te behandelen:

  • 30196-250 Brief regering d.d. 24 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuVoortgang inzake twee toezeggingen over duurzaam geproduceerd hout
 • 57. 
  Schriftelijke beantwoording resterende vragen AO Afval en Grondstoffen, 18 juni 2014

  Te behandelen:

  • 30872-164 Brief regering d.d. 24 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuSchriftelijke beantwoording resterende vragen AO Afval en Grondstoffen, 18 juni 2014
 • 58. 
  Toezegging VSO Evaluatie Activiteitenbesluit

  Te behandelen:

  • 29383-224 Brief regering d.d. 3 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuToezegging VSO Evaluatie Activiteitenbesluit
 • 59. 
  Toezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg Leefomgeving op 15 januari 2014, m.b.t. de onderwerpen luchtkwaliteit en geluid

  Te behandelen:

  • 30175-195 Brief regering d.d. 10 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuToezeggingen, gedaan tijdens het algemeen overleg Leefomgeving op 15 januari 2014, m.b.t. de onderwerpen luchtkwaliteit en geluid
 • 60. 
  Schone, stille en zuinige vrachtauto’s en bussen

  Te behandelen:

  • 31209-165 Brief regering d.d. 10 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuSchone, stille en zuinige vrachtauto’s en bussen
 • 61. 
  VNECE conferentie over Verdrag van Aarhus en PRTR Protocol te Maastricht: Verklaring van Maastricht

  Te behandelen:

  • 28663-59 Brief regering d.d. 11 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuVNECE conferentie over Verdrag van Aarhus en PRTR Protocol te Maastricht: Verklaring van Maastricht
 • 62. 
  Toezenden rapport Haalbaarheid Grondstoffenlabel en uitvoering van de Motie Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie(Kamerstuk 30 872 nr 154)

  Te behandelen:

  • 30872-165 Brief regering d.d. 15 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuToezenden rapport Haalbaarheid Grondstoffenlabel en uitvoering van de Motie Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie
 • 63. 
  Betere handhaving van de energiebesparingsverplichting in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit en de invoering van concrete maatregellijsten

  Te behandelen:

  • 30196-253 Brief regering d.d. 6 augustus 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuEnergiebesparing Wet milieubeheer
 • 64. 
  Luchtkwaliteit Zuidelijke Ringweg Groningen

  Te behandelen:

  • 33750-A-95 Brief regering d.d. 20 augustus 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuLuchtkwaliteit Zuidelijke Ringweg Groningen
 • 65. 
  Aanbieding van het rapport ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’

  Te behandelen:

  • 28663-60 Brief regering d.d. 18 augustus 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuAanbieding van het rapport ‘Bewust Omgaan met Veiligheid: Rode Draden’
 • 66. 
  Aanbieding plan van aanpak Verbetering Beheer Waddenzee

  Te behandelen:

  • 29684-114 Brief regering d.d. 2 juli 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuAanbieding plan van aanpak Verbetering Beheer Waddenzee
  • 29684-108 Brief regering d.d. 28 november 2013 - S.J. Stuiveling, president van de Algemene RekenkamerAanbieding rapport "Waddengebied: natuurbescherming, natuurbeheer en ruimtelijke inrichting"
 • 67. 
  Aanbieding Noordzee 2050 Gebiedsagenda

  Te behandelen:

  • 33450-24 Brief regering d.d. 28 juli 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuAanbieding Noordzee 2050 Gebiedsagenda
 • 68. 
  Verslag van de Transportraad van 5 juni 2014

  Te behandelen:

  • 21501-33-494 Brief regering d.d. 4 juli 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuVerslag van de Transportraad van 5 juni 2014
 • 69. 
  Verslag van de Milieuraad op 12 juni 2014

  Te behandelen:

  • 21501-08-520 Brief regering d.d. 27 juni 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuVerslag van de Milieuraad op 12 juni 2014
 • 70. 
  Informele Milieuraad op 16 en 17 juli 2014

  Te behandelen:

  • 21501-08-523 Brief regering d.d. 15 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuAntwoorden op vragen van de commissie inzake de geannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 16 en 17 juli 2014
  • 21501-08-521 Brief regering d.d. 8 juli 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuGeannoteerde agenda van de Informele Milieuraad op 16 en 17 juli 2014
  • 21501-08-524 Brief regering d.d. 20 augustus 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuVerslag van de Informele Milieuraad in Milaan op 16 en 17 juli 2014
 • 72. 
  Duits voornemen tolvignet personenvoertuigen

  Te behandelen:

  • 21501-33-493 Brief regering d.d. 20 juni 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuInformatie over mogelijke stappen van Oostenrijk tegen Duitse tol
  • 21501-33-496 Brief regering d.d. 27 augustus 2014 - M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, minister van Infrastructuur en MilieuInformatie over de laatste ontwikkelingen inzake het Duitse voornemen een vignet in te voeren voor personenvoertuigen
 • 73. 
  Consultatie inzake de EU verordening Ecolabel

  Te behandelen:

  • 22112-1889 Brief regering d.d. 26 augustus 2014 - W.J. Mansveld, staatssecretaris van Infrastructuur en MilieuConsultatie inzake de EU verordening Ecolabel
 • 74. 
  Fiche: Mededeling innovatie in de blauwe economie

  Te behandelen:

  • 22112-1868 Brief regering d.d. 20 juni 2014 - F.C.G.M. Timmermans, minister van Buitenlandse ZakenFiche: Mededeling innovatie in de blauwe economie
 • 76. 
  Commissieactiviteiten Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken tot het Kerstreces 2014
 • 77. 
  Toekomst- en Onderzoeksagenda van de Kamer

  Te behandelen:

  • 32224-10 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 5 juni 2014 - M.G.J. Harbers, voorzitter van de commissie voor de RijksuitgavenBrief aan de Kamervoorzitter over Toekomst- en onderzoeksagenda 2015
 • 78. 
  Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

  1. Wetgeving:

  33 802, Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie).

  Dit wetsvoorstel is op 16 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PVV-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

  33 904, Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met een tweede tranche van uitvoeringsmaatregelen van het kabinetsstandpunt 'Spoor in beweging', waaronder regels inzake bijzondere spoorwegen en vereenvoudiging van het vergunningenregime hoofdspoorwegen, en in verband met de invoering van een verblijfsverbod voor voorzieningen openbaar vervoer.

  Dit wetsvoorstel is op 25 april 2014 aangemeld voor plenaire behandeling. De PvdA-fractie heeft aangegeven behoefte te hebben aan mondelinge behandeling van het wetsvoorstel.

  2. Debatten:

  Er staan geen plenaire debatten op I&M-gebied op de voorraadagenda.

  3. Dertigledendebatten:

  Dertigledendebat over het nieuwe klimaatrapport van het IPCC.

  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2014.

  4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)

  • VAO Waterveiligheid (AO d.d. 19 juni 2014)

   Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)

  • VSO Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (30373, nrs. 50, 53 en 54)

   Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)

  • VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (negende tranche) (32127, nrs. 197 en 201)

   Eerste spreker: het lid Ouwehand (PvdD)

 • 79. 
  Planning VSO Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes (Kamerstuk 30373, nr. 50, 53 en 54)
 • 80. 
  Deelname Duurzame Dinsdag 2014
 • 81. 
  Inventarisatie rapporteur VN-Klimaattop New York d.d. 23 september 2014
 • 82. 
  Inventarisatie rondetafelgesprek Omgevingswet

Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM)

Deze Tweede Kamercommissie behandelde wetgeving, beleidsvoornemens en actuele ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, weg-, spoor- en luchtvervoer, milieu en leefomgeving en waterbeheer.

De commissie voerde daartoe geregeld overleg met de minister en staatssecretaris en hield daarnaast contact met onder meer provincies, gemeenten, waterschappen, milieuorganisaties, de transportsector en andere belangenorganisaties.

3.

Meer over...

Terug naar boven