r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Onze stad: duurzame oplossingen voor Europese steden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 20 september 2013.
 
Onze stad: duurzame oplossingen voor Europese steden
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 september 2013

Onze stad: duurzame oplossingen voor Europese steden

Op 19 en 20 september komen in het kader van de campagne "Jouw wereld" stadsplanologen uit de hele EU in de Deense hoofdstad Kopenhagen bijeen om te zien hoe duurzame oplossingen in de praktijk functioneren. Deelnemers zijn deskundigen uit Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Litouwen, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

In samenwerking met het Deense Centrum voor architectuur en de campagnepartner Confederatie van de Deense industrie (DI Energy) brengen de deelnemers een studiebezoek, dat in het teken staat van "Onze stad", aan een aantal reeds gerealiseerde CO2-arme projecten. Deze variëren van een innovatieve afvalverbrandingsinstallatie tot een duurzaam theater en van energiezuinige woningen en kantoorgebouwen tot een stadskoelingcentrale.

Connie Hedegaard, Europees commissaris voor Klimaatactie, zei hierover: "Aangezien steeds meer Europeanen in steden gaan wonen, hebben we geïntegreerde oplossingen nodig die voor de inwoners een goede levenskwaliteit waarborgen en de CO2-uitstoot, luchtverontreiniging, verkeersopstoppingen enz. terugdringen. Veel oplossingen zijn al omgezet in de praktijk en in Kopenhagen valt veel te zien dat anderen hopelijk als inspiratiebron kan dienen. In het kader van de campagne "Jouw wereld" kunnen stadsplanologen uit heel Europa goede praktijken uitwisselen, zodat daaraan grootschalig uitvoering kan worden gegeven.”

Voor het studiebezoek zijn hoofdstadsplanologen en hoofdtechnici uit een aantal geselecteerde Europese steden alsmede besluitvormers en praktijkmensen uit de particuliere sector uitgenodigd.

Achtergrond

Vorig jaar heeft Kopenhagen de door de Europese Commissie toegekende titel "Groene Hoofdstad van Europa 2014" in de wacht gesleept. Kopenhagen wil uiterlijk in 2025 een CO2-neutrale stad zijn en vervult derhalve een voortrekkersrol waar het gaat om duurzame oplossingen.

In het kader van "Onze stad" zal onder meer een studiebezoek worden gebracht aan:

  • Amager Resource Centre (ARC), een afvalverbrandingsinstallatie die de stad van elektriciteit en stadsverwarming voorziet en op het dak een skipiste heeft;
  • de schouwburg van het Koninklijke Theater, met een innovatief energiebesparingssysteem en een hefsysteem om rekening te houden met de stijging van de zeespiegel;
  • het bekroonde 8-Huis, een groot duurzaam complex waarin kantoorruimten en woningen zijn ondergebracht;
  • het Vildrose-project, met betaalbare duurzame woningen;
  • het energieneutrale hoofdkantoor van Ramboll.

Lees meer op: http://world-you-like.europa.eu/en/events/a-city-we-like/

Over de campagne "Jouw wereld":

"Onze stad" maakt deel uit van de pan-Europese communicatiecampagne "Jouw wereld - Jouw klimaat" over praktische oplossingen voor de klimaatverandering . Aan de campagne, waarvoor in oktober 2012 het startschot is gegeven, doen meer dan 190 partnerorganisaties uit de hele EU mee, en de campagne heeft meer dan 40 000 volgers op Facebook en andere sociale media. In het kader van de campagne zijn tot nog toe evenementen in negen landen georganiseerd, waaraan in de Europese media ruim aandacht is besteed. De campagne, die is opgezet met het doel om goede praktijken uit te wisselen om op grotere schaal uitvoering aan de klimaatactie in Europa te geven, kent succesverhalen in 27 lidstaten, en voor de "Jouw wereld"-prijsvraag zijn nog eens 269 inzendingen binnengekomen. De winnaars van de "Jouw wereld"-prijsvraag voor de beste klimaatprojecten in Europa zullen in oktober en november 2013 worden bekendgemaakt.

Ga voor meer informatie naar de website Jouw wereld en de volgende sociale media:

http://world-you-like.europa.eu

www.facebook.com/EUClimateAction

www.twitter.com/EUClimateAction (#worldulike)

 

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

 

Terug naar boven