r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Weinig concrete plannen voor Europa in Nederlandse begroting 2014

dinsdag 17 september 2013, 16:02

DEN HAAG (PDC) - In de Begroting Buitenlandse Zaken van 2014 heeft het kabinet weinig echte plannen voor de Europese Unie. Gesproken wordt over efficiënte en effectieve samenwerking tussen de lidstaten. De EU-landen moeten duidelijke afspraken maken over financiële solidariteit en economische hervormingen om de crisis het hoofd te bieden. Belangrijk hierin is bijvoorbeeld de oprichting van de bankenunie.

De regering wil ook proberen de legitimiteit van de EU verbeteren. Een manier is een eerdere en meer directe invloed van het nationale parlement. Daarnaast is het de vraag of EU-wetgeving altijd het beste middel is om de gestelde doelen te bereiken. Ook moet de Europese overheid transparanter worden.

Nederland zal omtrent de uitbereiding van de Europese Unie een strikt maar eerlijk beleid uitoefenen. De voortgang belangrijke onderwerpen als opbouw van rechtsstaat, fundamentele rechten, justitie en veiligheid in kandidaat-lidstaten moet daarbij een rol spelen.

Bron: Miljoenennota

Terug naar boven