r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland haalt Kyotodoelstelling

dinsdag 10 september 2013, 9:34

DEN HAAG (PDC) - In Nederland is in de periode 2008-2012 gemiddeld 6,4 procent minder broeikasgas uitgestoten. Nederland heeft daarmee aan de Kyotodoelstelling voldaan. Dit concluderen zowel het Planbureau voor de Leefomgeving als de Nederlandse Emissieautoriteit.

Nederland mocht van 2008 tot 2012 1.001 miljoen ton aan koolstofdioxide, lachgas, methaan en fluorhoudende gassen uitstoten. De totale verontreiniging kwam uit op 999 miljoen ton. Het is een vermindering van een procent ten opzichte van 2011. Er werden vooral minder broeikasgassen geproduceerd in het wegverkeer en in de energiesector.

Binnen de EU is afgesproken dat in de periode van 2013 tot 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 18 procent wordt teruggedrongen.

Bron: Trouw

Delen

Terug naar boven