r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fiscalis 2020

Dit Europese subsidieprogramma moet met een budget van 223,2 miljoen tot 2020 de samenwerking tussen de belastingdiensten in de deelnemende landen helpen bevorderen. Het is vooral bedoeld om de verschillende belastingsystemen van de 28 EU-lidstaten goed naast elkaar te laten functioneren om belastingfraude te voorkomen en de interne markt te versterken. Naast de EU-lidstaten doen ook Albanië, Bosnië en Herzegovina, Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije mee aan het Fiscalis 2020 programma. In 2018 liet de Commissie weten Fiscalis 2020 te willen voortzetten onder de naam Fiscalis met een budget van 270 miljoen euro.

1.

In vogelvlucht

Door investeringen in belastingdiensten moeten lidstaten in staat worden gesteld om meer inkomsten te vergaren en fraude beter te bestrijden. Het programma heeft zich de volgende doelen gesteld:

  • Fiscalis 2020 zal de samenwerking tussen belastinginstellingen in de EU bevorderen. Het zal hen helpen efficiënter te werken en fouten te voorkomen. Hierdoor zal de interne markt beter kunnen functioneren.
  • Het programma zal verschillende belangrijke aspecten faciliteren voor belastingdiensten, zoals netwerken onderling, training van het personeel en daarnaast het aanbieden van verbeterde IT-systemen om de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken.

De Europese Commissie stelde in eerste instantie voor Fiscalis 2020 te combineren met Douane 2020, een programma dat is opgezet om de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen op het gebied van douane. Het gezamenlijke programma zou FISCUS gaan heten. Ook Douane 2020 streeft ernaar het functioneren van de interne markt te bevorderen. Door een unaniem besluit van de lidstaten om FISCUS op te delen in twee componenten, heeft de Commissie besloten deze twee programma's aan te bieden.

In 2018 stelde de Commissie voor om Fiscalis 2020 om te dopen tot Fiscalis en het budget te verhogen naar 270 miljoen euro. Dat is ongeveer 50 miljoen euro meer dan het budget voor Fiscalis 2020. Het programma voor 2021-2027 moet de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking opvoeren. Dit wil de Commissie bewerkstelligen door het opzetten van beter geïntegreerde IT-systemen in lidstaten en het organiseren van, bijvoorbeeld, audits. Ook wil de Commissie meer belastingprofessionals opleiden en het concurrentievermogen van de EU bevorderen door innovatie op het gebied van belastingen te stimuleren.

2.

Subsidie aanvragen

Functionarissen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het programma, kunnen terecht bij hun nationale coördinator. In Nederland is dat een ambtenaar van de Belastingdienst.

3.

Meer informatie

Terug naar boven