r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen (PI)

Het Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen is erop gericht de band tussen de Europese Unie en landen in haar directe omgeving te bevorderen. Als onderdeel van de Europa 2020-strategie heeft de Europese Commissie voorgesteld om in de periode 2014-2020 70 miljard euro voor externe samenwerking uit te trekken. Daarvan wordt 954,8 miljoen euro vrijgemaakt voor het Partnerschapsinstrument. Hiermee kunnen activiteiten in allerlei niet-EU landen gefinancierd worden, maar er wordt wel nadruk gelegd op landen die strategisch interessant zijn voor de EU.

Werd voor 2014-2020 nog 94,5 miljard begroot voor extern optreden, in het Meerjarig Financieel Kader 2021-2017 wordt een bedrag van 123 miljard hiervoor uitgetrokken.

1.

In vogelvlucht

De betrokkenheid van de Europese Unie bij samenwerking voor derde landen verschilt per land, samenwerkingsverband of situatie. Partnerschappen variëren van ver ontwikkelde economieën tot hulpbehoevende landen. De algemene doelen voor externe samenwerking zijn daarom als volgt geformuleerd:

  • Op de lange termijn betrokken zijn bij derde landen en een gebied van stabiliteit, welvaart en democratie creëren
  • Samenwerking met derde landen op het gebied van globale problemen, zoals klimaatverandering, bevorderen
  • Een snellere reactie van de Europese Unie op grote rampen die al dan niet zijn veroorzaakt door de mens

Binnen dit algemene kader heeft het Partnerschapsinstrument voor samenwerking met derde landen eigen doelstellingen:

  • Het bieden van beleidsondersteuning en een antwoord bieden op mondiale vraagstukken
  • Het bieden van een internationale dimensie aan de Europa 2020-strategie
  • Markttoegang verbeteren, handel ontwikkelen en investeringsmogelijkheden uitbreiden
  • De zichtbaarheid van de Europese Unie vergroten

Hiervoor wordt vooral samenwerking met ontwikkelende of ontwikkelde landen vergroot. Daarbij moet worden uitgegaan van andere internationale programma's en worden voorkomen dat de Europese Unie dubbel werk levert. Voorbeelden van werkzaamheden die het PI tot nu toe volbracht heeft zijn een analyse van de perceptie van het EU buitenland beleid in het buitenland, en het financiële management van de EUPOL politiemissie in Afghanistan.

2.

Subsidie aanvragen

Voor projecten zijn twee soorten financiering mogelijk: giften en betaalde opdrachten.

  • Giften: om de doelstellingen van de EU te bereiken kan een gift beschikbaar worden gesteld.
  • Voor betaalde opdrachten worden aanbestedingsprocedures gestart wanneer de aanbestedende dienst een dienst, goederen of werken wil kopen in ruil voor een beloning.

Meer informatie en aanbestedingen zijn te vinden op de website van de Europese Commissie.

3.

Meer informatie

Terug naar boven