r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Garantiefonds voor operaties ten behoeve van derde landen

Met dank overgenomen van EU monitor.

Dit fonds, dat in juni 1994 is ingesteld, is bedoeld om financieringsrisico's voor projecten in derde landen of operaties ten gunste van een derde land weg te nemen. Crediteuren kunnen een beroep doen op het fonds indien de leningnemer van een door de EU toegekende of goedgekeurde lening in gebreke blijft. Ook houders van EIB-leninggaranties kunnen onder voorwaarden van dit fonds gebruikmaken. Het fonds wordt veelal simpelweg aangeduid als 'the Fund' ('het Fonds').

Inhoud

1.

In vogelvlucht

Het fonds wordt gefinancierd uit de volgende middelen:

  • één jaarlijkse betaling uit de algemene begroting van de EU
  • rente over de belegging van de beschikbare middelen van het Fonds
  • nabetalingen door in gebreke blijvende debiteuren voor zover het Fonds de garantie heeft gehonoreerd.

De middelen van het fonds moeten altijd minimaal gelijk zijn aan 9 procent van het totaal uitstaande bedrag en eventuele andere verplichtingen. Het Fonds keert alleen uit indien het toepassingsgebied van de lening buiten de EU valt. Treedt een land tussentijds toe tot de EU, dan vervalt de leninggarantie door het Garantiefonds en moeten leningen en garanties door de algemene middelen van de Europese Unie worden gedekt.

Het financiële beheer van het fonds ligt in handen van de Europese Investeringsbank. De begroting van het fonds wordt gecontroleerd door de Europese Rekenkamer.

In juni 2018 heeft de Europese Commissie voorgesteld om een nieuw instrument voor het externe optreden van de EU in te voeren: het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI). In dit instrument wordt ook het Garantiefonds voor operaties ten behoeve van derde landen geïntegreerd. Hiermee wil de Commissie de structuur van het externe optreden van de EU eenvoudiger en doeltreffender maken.

2.

Subsidie aanvragen

Meer informatie over het verkrijgen van leninggaranties is te vinden op de website van de EIB.

3.

Na 2013

Voor de nieuwe meerjarenbegroting (2014-2020) is een budget van 1,19 miljard euro voorzien.

4.

Meer informatie

Terug naar boven