r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Garantiefonds voor operaties ten behoeve van derde landen

Het garantiefonds voor operaties ten behoeve van derde landen heeft tot doel om financieringsrisico's voor projecten in derde landen of operaties ten gunste van een derde land weg te nemen. Crediteuren kunnen een beroep doen op het fonds indien de leningnemer van een door de EU toegekende of goedgekeurde lening in gebreke blijft. Ook houders van EIB-leninggaranties kunnen onder voorwaarden van dit fonds gebruikmaken. Het fonds wordt veelal simpelweg aangeduid als 'the Fund' ('het Fonds').

Het fonds wordt gefinancieerd door één jaarlijkse betaling uit de algemene begroting van de EU, de rente over de belegging van de beschikbare middelen van het Fonds en de nabetalingen door in gebreke blijvende debiteuren, voorzover het Fonds de garantie heeft gehonoreerd. Het financiële beheer van het fonds ligt in handen van de Europese Investeringsbank. De begroting van het fonds wordt gecontroleerd door de Europese Rekenkamer.

1.

Meer informatie

Terug naar boven