r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-fraudebestrijdingsprogramma Hercules III

Het programma Hercules III is gericht op de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Hercules III is op 1 januari 2014 in werking getreden voor de periode 2014-2020 en is de opvolger van Hercules II, dat tot en met 2013 liep. In mei 2018 maakte de Europese Commissie bekend dat zij een nieuw EU Antifraudeprogramma op wil richten. Dit nieuwe programma moet Hercules III vervangen en zich bezighouden met de strijd tegen fraude en corruptie met EU-gelden.

1.

In vogelvlucht

Het huidige programma Hercules III is gericht op de bestrijding van fraude en corruptie met EU-gelden. Het programma legt de nadruk op samenwerking tussen het EU-bureau voor fraudebestrijding OLAF, de bevoegde instanties in de lidstaten en andere Europese instellingen. Hercules III beoogt in de lidstaten en in alle EU-instellingen gelijkwaardige bescherming te garanderen. Daarvoor is in de periode 2014-2020 110 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maatregelen in het kader van het Hercules III-programma houden onder meer in:

  • technische en operationele ondersteuning voor rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten
  • beroepsopleidingen
  • het organiseren van trainingen en conferenties

In 2018 stelde de Commissie voor om Hercules III om te dopen tot het EU Antifraudeprogramma. Het programma moet bijdragen aan drie concrete doelen die de Commissie heeft opgesteld:

  • Het voorkomen en bestrijden van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten die een negatief effect hebben of de financiële belangen van de EU
  • Het bieden van handvatten om lidstaten samen te laten werken op het gebied van de douane-autoriteiten. Dit in het kader van de bestrijding van smokkel en belastingontduiking.
  • Het bijstaan van lidstaten in het rapporteren van fraude of andere onregelmatigheden met EU-gelden

Het nieuwe programma moet geïmplementeerd en aangestuurd worden door OLAF.

2.

Subsidie aanvragen

Zogenoemde 'calls for proposals' (uitnodigingen tot het indienen van voorstellen) zullen vanaf de ingang van de nieuwe meerjarenbegroting worden gepubliceerd op de website van OLAF.

3.

Meer informatie

Terug naar boven