r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-fraudebestrijdingsprogramma Hercules III

Met dank overgenomen van EU monitor.

Hercules III is het antifraudeprogramma van de Europese Unie. Het programma ondersteunt de Commissie, de EU-lidstaten en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) bij de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. Ook stimuleert het programma transnationale samenwerking en coördinatie. Het Hercules III-programma zorgt voor gespecialiseerde technische bijstand en organiseert gespecialiseerde opleidingen, workshops, analyses en conferenties.

Het Hercules-programma begon in 2004 als Hercules I, en werd opgevolgd door het Hercules II (2007-2013) en het Hercules III-programma (2014-2020). In 2021 zal het programma opgaan in een nieuw antifraudeprogramma, dat geïmplementeerd en aangestuurd zal worden door OLAF. Het nieuwe antifraudeprogramma zal ook ondersteuning bieden voor operationele en onderzoeksactiviteiten.

Het programma werkt op basis van zogenoemde oproepen van aanvragen, waar nationale en regionale overheidsdiensten als ook onderzoeks- en onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties een voorstel voor kunnen indien. Het programma staat open voor lidstaten en voor verschillende landen waar de Europese Unie een partnerschap mee heeft. De oproepen zijn te vinden op de website van OLAF.

1.

Meer informatie

Terug naar boven