r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Pericles IV

Het programma Pericles is een uitwisselings‑, bijstands‑ en opleidingsprogramma om de bescherming van eurobankbiljetten en ‑munten in Europa en de rest van de wereld te verbeteren. Het maakt deel uit van de fraudebestrijdingsprogramma's van de EU en is de opvolger van het Pericles-actieprogramma 2002-2013. Voor de periode van 2014-2020 heeft het programma een budget van circa 7,5 miljoen euro.

1.

Pericles IV

Voor de periode 2021-2027 stelt de Europese Commissie voor het Pericles 2020-programma ongewijzigd te verlengen onder de naam Pericles IV. Het budget voor deze periode bedraagt 7,7 miljoen euro.

2.

In vogelvlucht

Pericles 2020 richt zich op:

  • het ondersteunen van de organisatie van multidisciplinaire en transnationale workshops, vergaderingen en seminars, gerichte stages en uitwisseling van personeel van de bevoegde nationale instanties
  • het verstrekken van technische, wetenschappelijke en operationele ondersteuning
  • financiering van de aankoop van apparatuur die wordt gebruikt door de gespecialiseerde anti-namaak autoriteiten

Projecten die worden gefinancierd zijn, onder andere:

  • een seminar over de “communautaire strategie voor de bescherming van de euro in het Middellandse Zeegebied"
  • een opleiding over valsemunterij in Latijns-Amerika
  • een aantal uitwisselingen van personeel tussen instanties binnen en buiten de EU

3.

Subsidie aanvragen

Meer informatie over het aanvragen van financiering in het kader van Pericles 2020 is te vinden op de website van de Europese Commissie:

4.

Meer informatie

Terug naar boven