r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

450 miljoen Europees geld om mensen aan het werk te helpen en te houden

Met dank overgenomen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), gepubliceerd op vrijdag 12 juli 2013.

Nederland krijgt de komende zeven jaar (2014-2020) bijna een half miljard euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) om mensen in staat te stellen een baan te vinden door zichzelf te ontwikkelen voor de arbeidsmarkt.

Het grootste deel van het geld komt beschikbaar voor de 35 arbeidsmarktregio's en komt dan voornamelijk bij de gemeenten terecht. Daarnaast is een deel beschikbaar voor het bedrijfsleven. Het geld kan vooral worden gezien als aanvulling en ondersteuning voor de uitvoering van de Participatiewet. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Staatssecretaris Klijnsma: 'Het extra geld is mooi meegenomen. Het is echt bedoeld voor mensen die het nodig hebben, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het geld kan gezien worden als een aanvulling op het re-integratiebudget voor werkzoekenden. Het is nadrukkelijk bedoeld om mensen te ondersteunen om een baan te vinden of van baan veranderen Het gaat er ook om dat mensen duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.'

Minder administratieve lasten is het uitgangspunt voor de nieuwe ESF-periode en door goed overleg met verschillende partijen komt het geld daardoor gemakkelijker beschikbaar voor mensen die het nodig hebben.


Terug naar boven