r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

'EU moet verdragen met VS opschorten'

donderdag 4 juli 2013, 14:06
gewijzigd

STRAATSBURG (ANP) - De EU zou moeten stoppen met de gegevensuitwisseling over vliegtuigpassagiers en banktransacties aan de Verenigde Staten. Als de Amerikanen niet stoppen met het afluisteren van Europese burgers en de rechten van hen niet respecteren, dan zou Europa niet langer deze verdragen moeten naleven.

Die oproep deed het Europees Parlement donderdag in Straatsburg in reactie op de berichten over het afluisteren van Europese burgers en diplomaten. Een voorstel om de gesprekken over een vrijhandelsakkoord tussen de EU en de VS te bevriezen kreeg onvoldoende steun.

Het EP zelf zal een diepgravend onderzoek gaan voeren naar de spionagepraktijken. Er zal onder meer gekeken worden in hoeverre inbreuk is gemaakt op het recht op privacy, bescherming van persoonlijke gegevens en vrijheid van meningsuiting.

Plannen om klokkenluider Edward Snowden direct asiel te verlenen, redden het niet.

,,Onze beste vrienden, de Amerikanen, hebben Europese burgers en instellingen massaal en zonder onderscheid afgeluisterd. De zogenaamde speciale relatie die Europa heeft met Amerika is voor hen kennelijk niet zo bijzonder'', constateert Europarlementariër Sophie In 't Veld (D66). Europa moet nu dan ook bewijzen dat het bereid is te vechten voor de rechten van alle Europeanen, meent zij.

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is blij met het heldere signaal uit het EP. ,,Hier is sprake van een forse vertrouwensbreuk tussen Europa en de VS. Het kan niet zo zijn dat de grondrechten van Europeanen niets waard zijn voor de VS."

Terug naar boven