r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Europees Parlement stemt in met minder nieuwe emissierechten

woensdag 3 juli 2013, 14:40
gewijzigd
Schoorsteen met CO2-uitstoot
Bron: Blog Judith Merkies

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement is voor het beperken van emissierechten. Met een krappe meerderheid (344 voor en 311 tegen) werd het voorstel woensdag aangenomen om minder rechten op de markt te brengen. Dit is nodig om de prijs voor de handel in uitstootrechten van broeikasgassen op te drijven.

Maandag nog deed Nederland samen met 11 andere landen en tientallen bedrijven een oproep aan de Europarlementariërs om vooral in te stemmen met de plannen. De Europese markt voor emissierechten (ETS), waarmee bedrijven hun uitstoot van CO2-gassen kunnen afkopen, is verzadigd. Als er minder rechten op de markt worden gebracht, moet het systeem beter gaan werken.

,,De balans in de CO2-markt kan zo weer herstellen'', licht Europarlementariër Gerben Jan Gebrandy (D66) toe. ,,Hiermee is het belangrijkste Europese klimaatinstrument tijdelijk gered.'' PvdA-Europarlementariër Judith Merkies noemde het een ,,succesvolle reanimatie''. Haar collega van de ChristenUnie Peter van Dalen sprak van ,,een eerste stap naar een goed werkend emissiehandelssysteem, nodig voor een duurzame en concurrerende economie".

VVD-Europarlementariër Toine Manders is teleurgesteld met de instemming. ,,Het kunstmatig manipuleren van de CO2-prijs was en is geen goed idee. Je kunt niet tijdens het spel de spelregels ineens gaan veranderen voor het bedrijfsleven.''

In april stemde het EP het voorstel nog weg. Het werd in de tussentijd afgezwakt en kon woensdag op instemming rekenen. Zo staat in de nieuwe tekst dat de Europese Commissie in exceptionele omstandigheden eenmaal de veiling van emissierechten mag aanpassen. Brussel mag maximaal 900 miljoen ton CO2-rechten uit de markt halen.

Het dagelijks bestuur van de EU wilde ingrijpen in het systeem omdat de prijs van een ton CO2 fors gekelderd is. Bedrijven in de Europese Unie moeten een bepaald bedrag neertellen om een ton CO2 te mogen uitstoten, hierdoor worden ze geprikkeld milieuvriendelijker te procuderen: want hoe meer CO2 ze uitstoten, hoe meer dat ze kost. Door de lage CO2-prijs ontbreekt echter die stimulans.

Europarlementariër Bas Eickhout heeft gemengde gevoelens over dit voorstel. ,,De vervuiler laten betalen is een principe dat niet meer dan logisch is. Dit compromis voorkomt dat het hele systeem afgeschoten wordt, maar het zal niet leiden tot een stijging van de prijs die werkelijk zoden aan de dijk zet.''

Terug naar boven