r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Emily O'Reilly nieuwe Europese Ombudsman

woensdag 3 juli 2013, 12:00

STRAATSBURG (ANP) - De Nederlandse Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten (CDA) wordt niet de nieuwe Europees Ombudsman. Dat wordt de Ierse Emily O'Reilly, die nu ook ombudsman is in haar land. Dat bleek na een definitieve derde stemronde in Straatsburg woensdag.

O'Reilly kreeg in de eindstemming 359 Europarlementariërs achter zich. Oomen moest genoegen nemen met 276 stemmen.

De 62-jarige Oomen feliciteerde de Ierse. ,,Toch goed dat het een vrouw is geworden.'' Oomen zei het ,,een hele eer'' te vinden dat haar christendemocratische fractie (EVP) haar vroeg zich kandidaat te stellen. Zij dankte allen die op haar gestemd hadden.

Dinsdag was er een eerste stemming. Van de zes kandidaten, onder wie ook de Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer, kregen Oomen en O'Reilly de meeste stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische Europarlementariër Dagmar Roth-Behrendt. Na de tweede stemronde woensdag bleek dat Roth-Behrendt geen kans meer maakte. Het is aannemelijk dat daarop de sociaaldemocraten eerder de onafhankelijke kandidaat O'Reilly steunden dan Oomen, een EVP-fractielid.

Europarlementariërs van D66 en GroenLinks twitterden dat zij verheugd zijn dat een onafhankelijke kandidaat de post krijgt en niet iemand uit eigen kring.

O'Reilly wordt voor nog geen jaar benoemd. Dat komt omdat de huidige ombudsman midden in zijn termijn opstapt. Volgend jaar zullen er opnieuw voor de post verkiezingen worden gehouden, maar de kans van de dan zittende ombudsman om herkozen te worden, is reëel.

De Europees Ombudsman behandelt klachten over wanbeheer bij instellingen en organen van de Europese Unie. Burgers, bedrijven, instellingen en stichtingen kunnen onder meer via de website van de Europees Ombudsman een klacht indienen.

Terug naar boven