r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat EU top: MFK akkoord lauw ontvangen, mogelijk afluisteren door VS schande

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2013.

De conclusies van de Europese top van afgelopen week, inclusief het bereikte akkoord over het meerjarig financiële kader (MFK), werden dinsdagmorgen lauw ontvangen door de leiders van de politieke fracties in het EP. De voltallige vergadering stemt woensdag over het bereikte MFK-akkoord. Bijna alle sprekers uitten zware kritiek op de VS na recente berichten over spionagepraktijken.

In het gebruikelijke debat volgend op de Europese top met Commissievoorzitter Barroso en Europese Raadsvoorzitter Van Rompuy, verwelkomden de leiders van de EVP, S&D en ALDE het groots aangekondigde jeugdwerkloosheidsinitiatief en de versoepeling van de regels voor de Europese begroting die op aandringen van het EP zijn geaccepteerd. Kritische noten werden gekraakt over de achterblijvende aanpak van sociale problemen, moeilijke toegang tot financiering voor bedrijven en langzame vooruitgang richting de bankenunie.

De leiders van de Groenen en Verenigd Links verwierpen de MFK-deal omdat echte doelen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in hun ogen ontbreken, maar ook vanwege onderbelichting van sociale problematiek en het milieu.

De conservatieven en de eurosceptische EFD stelden dat de jeugdwerkloosheid niet opgelost zal worden met meer geld en dat het juist de EU is die verantwoordelijk is voor de malaise op de arbeidsmarkt.

EVP-leider Joseph Daul hekelde het lange gehakketak over de meerjarenbegroting: "Wat wij vroegen was niet meer dan redelijk. Dit kunnen we ons niet elke zeven jaar veroorloven. We moeten duidelijk afbakenen wat de EU moet financieren en waar de lidstaten zelf voor moeten opdraaien".

De S&D-fractie zal het MFK-akkoord steunen, maar is kritisch op wat zij aanmerken als voortdurende bezuinigingsdrift: "Het wordt tijd dat we groei aanslingeren. U hebt een kleine stap gezet. Wij hebben tot het bittere eind gevochten voor meer investeringen, maar de Raad lag dwars. Begrotingsdiscipline is noodzakelijk, maar de economie kapot bezuinigen is niet acceptabel", sprak Hannes Swoboda (S&D, AU).

Commissievoorziter José Manuel Barroso noemde het MFK-pakket "een inversteringsfonds van een triljoen euro voor economische groei" en kreeg bijval van Europese Raadsvoorzitter Herman van Rompuy: "Ik hoop dat u ermee instemt. Dit is een katalysator voor groei en banen", zei hij.

"We hebben bijna maximale flexibiliteit om te garanderen dat de toegezegde €908 miljard ook daadwerkelijk worden uitgegeven zodat er niet - zoals nu - €55 miljard verloren gaat", zei ALDE-leider Guy Verhofstadt (BE).

Hij onderstreepte dat het EP zijn definitieve akkoord pas moet geven als de Raad bereid is het tekort van €3,9 miljard in 2013 te dichten, er een bindende revisieclausule en een nieuw eigen middelensysteem komt, evenals meer geld voor innovatie en de digitale agenda.

Martin Callanan (ECR, VK) steunt het MFK-akkoord "omdat de EU voor het eerst in haar historie akkoord is minder geld uit te geven dan voorheen. Minder is beter en dat moet voor de hele EU gelden", stelde hij.

Gabrielle Zimmer (GUE/NGL, DE) sprak daarentegen van een slecht akkoord: "Het EP is in het slotcompromis buiten spel gezet. Dit was gerommel in de marge vanwege de aankomende Duitse en Europese verkiezingen, terwijl het juist over een echte aanpak van sociale- en klimaatsproblemen had moeten gaan".

Nigel Farage (EFD, VK) wil het hele EU project stopzetten. De ruimere mogelijkheden om binnen de afgesproken begroting meer aan jeugdwerkloosheid te doen, deed hij af als "meer bureaucratie en overregulering".

Snel opheldering spionageschandaal

Rebecca Harms (Goenen/EFA, DE) wil dat de voorbereidingen voor het handelsakkoord met de VS onmiddellijk stop worden gezet, nu media berichten dat de VS mogelijk op grote schaal Europese instellingen hebben bespioneerd, zowel binnen- als buiten de EU. "Pas als de schaal hiervan in kaart is gebracht, mag er weer verder worden gepraat", aldus Harms.

Guy Verhofstadt stelde voor een onderzoekscommissie ion het leven te roepen. Hannes Swobada wil dat er een pakket afspraken ligt met betrekking tot databescherming, alvorens de onderhandelingen met de VS van start gaan.

REF. : 20130628IPR14600


Terug naar boven