r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Martin Schulz: "Wij zijn jongeren goede ideeën, moed en snelle actie verschuldigd"

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 1 juli 2013, 13:33.

De EU-instellingen worden ongeloofwaardiger gevonden omdat zij niet optreden middels de beloofde hervormingen, waarschuwde Schulz. De EP-voorzitter sprak bij de opening van de EU-top gewijd aan de aanpak van jeugdwerkloosheid, van 27-28 juni. "Gewone mensen hebben steeds minder vertrouwen in het vermogen en de bereidheid van de democratische instellingen om actie te ondernemen", zei hij, waarmee hij er bij de lidstaten op aandrong het eens te worden over concrete maatregelen.

Schulz zei dat er veel beloften waren gemaakt over het waarborgen van financiële producten en markten die opnieuw zouden worden onderworpen aan goede regelgeving en controle, maar dat deze maatregelen nog lang niet ten uitvoer waren gelegd. Hij wees op de vertragingen bij de oprichting van een banken-unie, het gebrek aan investeringen in groei en werkgelegenheid, het tekort aan maatregelen om de groei te stimuleren en de aarzeling om besluiten te nemen over de toekomstige ontwikkelingen van de Economische en Monetaire Unie.

Schulz was ook bezorgd over het feit dat er gefaald was in het aanpakken van de jeugdwerkloosheid. "Het is simpelweg onaanvaardbaar dat jongeren moeten betalen met hun levenskansen voor een crisis waar zij volkomen onschuldig voor zijn," zei hij, eraan toevoegend: "Wat wij, de huidige generatie politici, deze jongeren verschuldigd zijn, zijn goede ideeën, moed en snelle actie om de groei eindelijk te genereren." Schulz zei dat de meest effectieve manier van het creëren van banen en daarmee de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, economische groei is.

De EP-voorzitter riep op tot dringende actie over al deze zaken om de economie te helpen herleven en herinnerde de aanwezige staatshoofden en regeringsleiders op de top eraan dat de kosten van de crisis werd gedragen door gewone mensen: "In veel EU-landen zijn mensen gedwongen om drastische loon en pensioen bezuinigingen te accepteren. (...) Het consolidatie programma kan noodzakelijk zijn, maar in sommige gevallen kunnen ze een te grote last voor de samenleving zijn geweest."

Een akkoord over de begroting van de EU op lange termijn, die flexibiliteit en extra middelen biedt voor prioriteiten zoals de strijd tegen de jeugdwerkloosheid, en onderzoek en investeringen in het MKB zullen ook essentieel zijn, aldus Schulz. Voorlopige afspraken op dit gebied werd donderdag bereikt en de EP-voorzitter riep de Raad op om het te steunen.

REF. : 20130624STO14304


Terug naar boven