r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (DCI)

Met dank overgenomen van EU monitor.

De Europese Unie helpt met het Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (FIS) ontwikkelingslanden met het terugdringen van armoede. Het is de bedoeling dat armoede uiteindelijk zelfs helemaal wordt uitgebannen. Hiermee draagt het FIS bij aan het verwezenlijken van de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling.

In de huidige verordening wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de begunstigde landen, wordt EU-hulp verbeterd door deze te vereenvoudigen en flexibeler te maken en wordt EU-hulp gekoppeld aan het respecteren van mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur en democratie.

1.

Meer informatie

Terug naar boven