r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste Kamer neemt Begrotingspact aan

woensdag 26 juni 2013, 8:51

DEN HAAG (PDC) - Op 25 juni heeft de Eerste Kamer de goedkeuring van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie zonder stemming aanvaard.

Dit verdrag, ook wel bekend als Begrotingspact, kwam op 2 maart 2012 tot stand in Brussel. Europese staatshoofden waren van mening dat er verdere stappen nodig waren op het gebied van budgettaire discipline, economische coördinatie en financiële samenwerking tussen de eurolanden.

Alhoewel het Begrotingspact zonder stemming werd aanvaard, is de SP-fractie aantekening verleend. Daarmee maakte de fractie duidelijk dat zij 'tegen' zou hebben gestemd indien het tot een stemming zou zijn gekomen.

Het Begrotingspact is al in januari 2013 in werking getreden. Hiervoor was ratificatie vereist van ten minste twaalf van de zeventien eurolanden.

Bron: Eerste Kamer der Staten-Generaal

Terug naar boven