r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Kabinet: Europees wat moet, nationaal wat kan

vrijdag 21 juni 2013, 15:50
Blauw bord bij de Nederlandse grens
Bron: © PDC

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet heeft een lijst opgesteld met bevoegdheden die aan de lidstaten overgelaten moeten worden en niet aan de Europese Unie. Het uitgangspunt van het kabinet is: Europees wat moet, nationaal wat kan. Dit staat in een brief die minister Frans Timmermans namens het kabinet aan de Tweede Kamer heeft verzonden.

Volgens het kabinet hoeft er bijvoorbeeld geen verdere harmonisatie plaats te vinden van sociale stelsels. Andere zaken waarvan het kabinet vindt dat inmenging van de EU verminderd moet worden of helemaal verdwijnen: de arbo-regelgeving, pluralisme van de media en EU-programma's voor schoolmelk en schoolfruit. Ook vindt het kabinet dat er alleen Europese afstemming moet zijn voor overstromingsrisico's van echt grensoverschrijdende wateren.

Terreinen waar samenwerking op Europees niveau nodig blijft zijn: de financieel-economische crisis, energie, klimaat, asiel en migratie, voltooiing van de interne markt en de aanpak van belastingontduiking en defensie. 

Het kabinet benadrukt dat zij geen verdragswijziging wil. Het gaat erom of alles wat de EU doet wel echt nodig is. Het kabinet wil toewerken naar een bescheidener, soberder en effectiever Europa.

Bron: Rijksoverheid

Terug naar boven