r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)

Met dank overgenomen van EU monitor.
Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Dit fonds heeft als doel om, via partnerorganisaties, voedsel, kleding en andere essentiële goederen aan de minstbedeelden te verstrekken. Vanaf 1 januari 2014 vervangt dit fonds het Europees steunprogramma voor de armen. Voor de periode 2014-2020 zit een bedrag van 3,8 miljard euro in het fonds. De Europese Commissie en de lidstaten wilden dit echter terugbrengen tot 2,5 miljard, maar in november 2013 kwamen Raad en het Europees Parlement toch overeen het budget te handhaven op 3,8 miljard euro. De officiële instemming volgde op 25 februari 2014 door het Parlement en op 10 maart 2014 door de Raad van Ministers. De verordening is op 12 maart gepubliceerd, op dezelfde dag in werking getreden en sinds 1 januari 2014 van toepassing.

Inhoud

1.

In vogelvlucht

De EU heeft in de Europa 2020-strategie toegezegd het aantal mensen dat in armoede leeft of door armoede dreigt te worden getroffen, met minstens twintig miljoen te laten afnemen. Momenteel hebben 43 miljoen Europeanen een gebrek aan voedsel en 80 miljoen leven onder de armoedegrens.

Het fonds is gericht op alle lidstaten. De EU-bijdrage aan het programma is vastgesteld op 85 procent van de kosten van de hulp of 95 procent bij de lidstaten die het hardst zijn getroffen door de crisis. Het overgebleven percentage wordt door de lidstaten zelf betaald. Eerder stelde de Europese Commissie 85 procent als een maximum voor.

De doelstelling van het fonds, dat in het verleden is opgezet om voedseloverschotten onder het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ten goede te laten komen aan arme mensen, wordt uitgebreid. Enerzijds richt het fonds zich op voedseldistributie en eerste levensbehoeften, anderzijds zal ook geld worden vrijgemaakt voor maatregelen tegen sociale uitsluiting.

2.

Meer informatie

Terug naar boven