r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie: Automatisch belsysteem bij verkeersongelukken vanaf 2015 verplicht in auto's

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 13 juni 2013.

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 juni 2013

eCall: verplicht geautomatiseerd noodoproepsysteem in auto’s vanaf 2015 om verkeersongelukken terug te dringen

Om de gevolgen van ernstige verkeersongelukken te verminderen in de EU heeft de Europese Commissie vandaag twee voorstellen aangenomen die ervoor moeten zorgen dat auto’s per oktober 2015 uitgerust zullen zijn met een noodoproepsysteem dat automatisch de noodhulpdiensten belt wanneer er zich een ernstig ongeval voordoet. Het eCall-systeem belt bij een ernstig ongeval automatisch het Europese alarmnummer 112. Het systeem geeft de locatie van het voertuig aan de noodhulpdiensten door, zelfs wanneer de bestuurder buiten bewust zijn is of niet in staat is om te bellen. Geschat wordt dat hiermee tot 2 500 levens per jaar kunnen worden gered ( MEMO/13/547 ).

Deze ontwerpwetgeving zal ervoor zorgen dat vanaf oktober 2015 alle nieuwe modellen personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen uitgerust zullen zijn met het 112 Ecall-systeem en de nodige infrastructuur voor een correcte ontvangst en behandeling van eCalls in noodoproepcentrales om de compabiliteit, interoperabiliteit en continuïteit van eCall- diensten in de EU te garanderen.

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie, bevoegd voor vervoer, zei het volgende: "De voorstellen van vandaag vormen een mijlpaal voor veiligere wegen in de EU. Vorig jaar zijn er 28 000 mensen omgekomen en 1,5 miljoen mensen gewond geraakt op de Europese wegen. Wanneer er ongeluk plaatsvindt telt elke mintuut om gewonde slachtoffers te redden. De eCall-technologie biedt grote mogelijkheden om levens te redden aangezien hiermee de interventietijd van noodhulpdiensten in de EU drastisch wordt verminderd."

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, zei hierover het volgende: "De invoering van een interoperabel eCall-systeem in de EU is een belangrijke vooruitgang voor de veiligheid op de weg. EU-burgers kunnen gerustgesteld worden door dit tijdbesparende en levensreddende systeem dat verwondingen en het verlies van mensenlevens op onze wegen helpt te voorkomen. Het intelligenter maken van onze voertuigen en het vergroten van het concurrentievermogen vormen een belangrijke stap voorwaarts."

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met de Digitale Agenda, zei: " Het Europese Ecall-systeem is een grote stap voorwaarts richting een betere verkeersveiligheid. Wanneer je noodhulp nodig hebt is het veel beter om in verbinding te staan met anderen, dan alleen te zijn, dat is de toegevoegde waarde van ICT . "

Voordelen van eCall

De door het eCall-systeem verkregen gegevens maken het de noodhulpdiensten mogelijk sneller hulp te verlenen aan bestuurders en passagiers en op die manier levens te redden en verwondingen snel te behandelen. Volgens schattingen zou eCall de responstijd bij ongevallen kunnen versnellen tot 40 % in stedelijke gebieden en tot 50 % in landelijke gebieden en zou daarmee 2 500 levens per jaar kunnen redden.

Naast de voordelen voor de verkeersveiligheid zal eCall ook een belangrijk effect hebben op het verminderen van files die ontstaan door verkeersongevallen en het verminderen van secundaire ongevallen die veroorzaakt worden door plekken waar zich een verkeersongeval heeft voorgedaan niet af te zetten. Ook de industrie doet er zijn voordeel mee aangezien er een groot aantal bedrijven betrokken is bij de levering van technologieën, componenten en diensten die bij de verschillende onderdelen van eCall worden gebruikt, waaronder voertuigsystemen, de draadloze overdracht van gegevens en alarmcentralesystemen. Naar verwachting zal het voertuigsysteem dat door eCall geïntroduceerd is ook gebruikt kunnen worden voor diensten met een extra toegevoegde waarde (zoals het opsporen van gestolen auto's).

Hoe werkt eCall?

eCall wordt automatisch geactiveerd wanneer sensoren in het voertuig een zware aanrijding registreren. Zodra het systeem in werking treedt, wordt het Europese alarmnummer 112 opgebeld en wordt een telefoonverbinding tot stand gebracht met de dichtstbijzijnde alarmcentrale. Hiermee wordt aan de hulpdiensten gedetailleerde informatie over het ongeval doorgezonden, zoals het tijdstip van het ongeval, de precieze positie van het verongelukte voertuig en de rijrichting (wat zeer belangrijk is op autowegen en in tunnels) Een eCall kan ook handmatig worden verricht wanneer bij voorbeeld een getuige van een zwaar ongeval op een knop in de auto drukt.

Wetsvoorstellen voor het opzetten van een verplicht eCall-systeem

De Commissie legt twee wetteksten voor om het systeem te helpen opzetten en uit te voeren:

  • een verordening betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de invoering van het eCall-systeem (en tot wijziging van de daaraan verbonden Richtlijn 2007/46/EG ) waarmee het voertuig voorbereid wordt op eCall; en
  • een besluit over de invoering van het interoperabele eCall-systeem in de EU waardoor de openbare infrastructuur voorbereid wordt op eCall.

Deze voorstellen completeren het drie fasen durende wetgevende traject om eCall verplicht te maken in de EU (zie IP/11/1010 en gedelegeerde Verordening nr. 305/2013 ). De Commissie heeft eerder om de vrijwillige invoering van eCall in Europa gevraagd in 2009 ( IP/09/1245 ), maar de aanneming verliep te traag.

Volgende stappen

Zodra de voorstellen van vandaag goedgekeurd zijn door de Raad en het Parlement, streeft de Commissie ernaar om tegen 2015 een volledig functionerend eCall-syteem in de EU (en in IJsland, Noorwegen en Zwitserland) te hebben.

Voorstel voor een verordening betreffende typegoedkeuringsvoorschriften voor de invoering van het eCall-systeem

Voorstel voor een besluit inzake de invoering van het interoperabele eCall-systeem in de EU

Meer informatie over eCall

 

Contact :

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Carlo Corazza (+32 22951752) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 22990403)


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Terug naar boven