r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitnodiging: De Commissie en het zevende kaderprogramma

Met dank overgenomen van Europese Rekenkamer, gepubliceerd op donderdag 30 mei 2013.

Het zevende kaderprogramma (KP7) is een van de voornaamste EU-instrumenten voor onderzoeksfinanciering. Het doel is versterking van het industriële concurrentievermogen en tegemoetkoming aan de onderzoeksbehoeften in het kader van andere beleidsmaatregelen van de EU. Het programma bestrijkt de periode 2007‑2013 en heeft een totale begroting van meer dan 50 miljard euro. Het overgrote deel van de middelen wordt door de Commissie of haar uitvoerende agentschappen toegekend in de vorm van subsidies .

In dit speciaal verslag wordt nagegaan of de Commissie heeft gezorgd voor een doelmatige uitvoering van KP7. De controle had betrekking op de regels voor deelname, de processen van de Commissie en de opzet van twee nieuwe instrumenten; de resultaten ervan zullen waarschijnlijk niet alleen voor de resterende KP7‑periode nuttig zijn, maar ook voor de operationele opzet van het volgende kaderprogramma voor onderzoek, Horizon 2020.

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Ladislav Balko (Slowakije) , lid van de Rekenkamer .

DATUM EN TIJDSTIP Vrijdag 7 juni 2013 om 10:30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum

Zaal MAALBEEK

Wetstraat 155, 1040 Brussel - België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen ge publiceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu .

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.


Terug naar boven