r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Media (Trias)

Naast de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht uit de Trias Politica van Montesquieu, en de ambtenarij die ook wel als vierde macht wordt aangeduid, spelen de media een steeds belangrijkere rol in het besluitvormingsproces. Regering en parlement zijn afhankelijk van de pers om het volk mee te delen wat er door de politici wordt gedaan.

De rol van communicatiekanaal geeft de pers een machtige sluisfunctie. Journalisten interpreteren, analyseren en controleren veel meer dan vroeger wat regering en parlement doen, en willen zelf politieke ontwikkelingen beïnvloeden. Deze macht wordt ook wel als 'vijfde macht' aangeduid.

Delen

Terug naar boven