r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Consumentenprogramma 2014-2020

Dit programma ondersteunt het consumentenrechtenbeleid van de EU en heeft als doel consumenten een centrale positie te geven in de interne markt en ze in staat te stellen daar ook actief aan deel te nemen. Het programma loopt van 2014 tot 2020 en heeft een budget van 188 miljoen euro.

Inhoud

1.

In vogelvlucht

De EU wil consumenten laten participeren in de interne markt. Daarvoor zijn vier doelstellingen opgesteld:

 • 1. 
  het verbeteren van de productveiligheid door doelgericht markttoezicht

  Dit gebeurt onder andere door middel van EU-brede systemen zoals RAPEX, het snelle alarmsysteem van de EU voor gevaarlijke consumentenproducten.

 • 2. 
  het verbeteren van informatie voor consumenten en hen daarmee bewustmaken van hun rechten

  Dit gebeurt vooral door consumentenorganisaties te steunen, onder andere in de nieuwe lidstaten. Daarbij wil de EU meebetalen aan de werking van het netwerk van Europese consumentencentra (ECC's), om nationale autoriteiten of consumentenorganisaties in staat te stellen om ook in grensoverschrijdende aangelegenheden advies te geven.

 • 3. 
  het vastleggen van consumentenrechten en versterking van het verhaalsrecht, met name door alternatieve conflictoplossing

  Zo zorgt de Richtlijn Consumentenkrediet ervoor dat consumenten in heel Europa dezelfde basisrechten hebben, inclusief het recht op heldere en vergelijkbare informatie voordat ze zich financieel vastleggen.

 • 4. 
  het versterken van de handhaving van consumentenrechten over de grenzen heen

  De EU wil handhavend optreden door middel van acties die worden gecoördineerd door de Europese Commissie en tegelijk worden uitgevoerd door nationale consumentenrechtenautoriteiten om te zien waar consumentenrechten worden geschaad of genegeerd.

Het consumentenprogramma bouwt voort op het Consumentenprogramma dat tot eind 2013 liep. Het nieuwe Consumentenprogramma maakt deel uit van het Europees Financieel Kader voor 2014-2020.

Het commissievoorstel voor het programma is op 26 februari 2014 aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Het oorspronkelijk voorgestelde budget van 197 miljoen euro werd bijgesteld naar 188 miljoen. Op 20 maart werd de nieuwe verordening gepubliceerd.

2.

Subsidie aanvragen

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van het Uitvoerend Agentschap voor Consumenten, Gezondheid en Voedsel (Chafea):

3.

Meer informatie

Terug naar boven