r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Creatief Europa

Het belangrijkste doel van Creatief Europa is het stimuleren van de cultuursector. Het huidige programma loopt van 2014 tot en met 2020 en heeft een budget van 1,46 miljard euro.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om voor de periode van 2021 tot 2028 ruim 1 miljard euro voor audiovisuele en mediaprojecten te begroten. Daarnaast wil de Commissie 609 miljoen euro in projecten in de culturele en creatieve sector en 160 miljoen euro in sectoroverschrijdende projecten investeren.

1.

In vogelvlucht

Creatief Europa is de opvolger van CULTUUR 2007, MEDIA 2007 en MEDIA Mundus. Het programma subsidieert culturele instellingen, zodat zij meer mogelijkheden hebben om succesvol leningen af te sluiten. Het programma staat ook open voor instellingen uit landen waarmee de Europese Unie toetredingsonderhandelingen voert.

Creatief Europa bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft het programma een regeling voor zogeheten transsectorale projecten. Met het Creatief Europa-programma wil de Commissie een impuls geven aan de Europese muziek- en filmindustrie. Daarnaast is het de bedoeling dat het repertoire van bioscopen die subsidie krijgen 55 procent van de films van Europese makelij zijn.

In juni 2016 startte binnen het Creatief Europa-programma een nieuwe garantiefaciliteit, waarmee het voor de culturele en creatieve industrie gemakkelijker wordt om toegang te krijgen tot bankkredieten. In deze faciliteit wordt een totaal aan €121 miljoen geïnvesteerd, die tot een verwacht totaal van €600 miljoen aan bankleningen zal bewerkstelligen voor MKB-bedrijven in de industrie.

In 2017 is het Europees Parlement overeengekomen om het subsidieprogramma te verlengen, te herzien en te verbeteren in de periode van 2021 tot 2028. Het Parlement vraagt daarbij aan de lidstaten om het budget van Creatief Europa in lijn te brengen met de verwachting van Europese burgers. De Europese Commissie heeft voorgesteld om voor deze periode ruim 1 miljard euro voor audiovisuele en mediaprojecten te begroten. Daarnaast wil de Commissie 609 miljoen euro in projecten in de culturele en creatieve sector en 160 miljoen euro in sectoroverschrijdende projecten investeren.

2.

Subsidie aanvragen

SICA/CCP Nederland adviseert over Europese cultuursubsidies. De voorwaarden voor het aanvragen van subsidie kunnen per oproep verschillen. Bezoek de website van SICA/CCP voor meer informatie.

3.

Meer informatie

Terug naar boven