r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Erasmus+

logo erasmusplus-nl

Het EU-programma Erasmus+ investeert in onderwijs, opleiding, jongeren en sport. Het is de opvolger van het subsidieprogramma voor onderwijs 'Leven Lang Leren' en loopt van 2014 tot en met 2020. Het totale budget voor deze begrotingsperiode bedraagt 14,74 miljard euro. De Europese Commissie stelt voor om de financiering van Erasmus+ voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) te verdubbelen tot 30 miljard euro. De beslissing hierover zal worden vastgelegd in het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027.

Het in 1987 gelanceerde Erasmus-programma heeft tot nu toe meer dan 9 miljoen studenten, leerlingen, stagiairs en vrijwilligers ondersteund.

1.

In vogelvlucht

Erasmus+ bouwt voort op de resultaten en ervaringen van het Leven Lang Leren-Programma. Dit programma omvatte vier sectorale programma's (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci en Grundtvig), een transversaal programma en het programma Jean Monnet, meer dan vijftig doelstellingen en ruim zestig acties. Met Erasmus+ is gekozen voor een sterk vereenvoudigde en gestroomlijnde structuur. Alleen het Jean Monnet-programma zal onder dezelfde naam blijven bestaan, maar gaat wel onder de koepel Erasmus+ vallen. De overige programma's zullen voortaan worden aangeduid met Erasmus+. Ook het programma Jeugd in Actie en de internationale samenwerkingsprogramma's Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink en het programma voor samenwerking met geïndustrialiseerde landen zijn vervangen door Erasmus+.

In de huidige economische en financiële crisis zijn onderwijs en opleiding belangrijker dan ooit voor innovatie, productiviteit en groei. Daarom zijn er meer inspanningen noodzakelijk om te zorgen dat de onderwijs- en opleidingsstelsels de kennis en vaardigheden opleveren die nodig zijn op een arbeidsmarkt die steeds verder globaliseert. Jongeren moeten worden geholpen en een leven lang leren moet een realiteit worden voor iedereen.

Voor de volgende langetermijnbegroting van de EU (2021-2027) stelt de Europese Commissie voor om de financiering van Erasmus+ te verdubbelen tot 30 miljard euro. Hiervan is 25,9 miljard euro bestemd voor onderwijs en opleiding, 3,1 miljard euro voor jeugd en 550 miljoen euro voor sport. De Commissie wil door middel van het verhoogde budget het aantal begunstigden vergroten, meer mensen uit kansarme milieus bereiken, zich specifiek richten op toekomstgerichte vakgebieden zoals hernieuwbare energie en kunstmatige intelligentie en tot slot jongeren de kans geven om het cultureel erfgoed en de diversiteit van Europa te ontdekken.

2.

Subsidie aanvragen

Erasmus+ wordt in Nederland uitgevoerd door twee organisaties. Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training zal het 'onderwijsdeel' voor zijn rekening nemen en het Nederlands Jeugdinstituut treedt op als Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.

3.

Meer informatie

Terug naar boven