r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat 'Jouw Europa?', Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen

De Europese Commissie gaat in gesprek met de Nederlandse bevolking. Dat doet zij onder meer in een reeks van debatten over actuele thema's die van belang zijn voor de Nederlandse burgers.

Zo zal op 16 mei, op initiatief van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, Eurocommissaris Viviane Reding in Den Haag een toelichting geven over het kort daarvoor verschenen Burgerschapsrapport 2013. Daarna gaan we met elkaar in debat. Graag nodigen we je uit om hier aan mee te doen.

In het Burgerschapsrapport identificeert de Europese Commissie de grootste belemmeringen waarmee Europese burgers worden geconfronteerd wanneer zij in het dagelijkse leven hun rechten willen uitoefenen. Het is voor de Commissie belangrijk om deze belemmeringen weg te nemen om zo jouw rechten en die van andere Europese burgers te kunnen waarborgen.

De Europese Commissie is al een tijd bezig met het nemen van verschillende concrete maatregelen om jouw leven en dat van andere Europese burgers te vergemakkelijken.

Denk daarbij aan maatregelen die het mogelijk maken om vrij te reizen in de Europese Unie, het recht om te gaan wonen en werken in elk van de lidstaten en de Europese zorgpas waarmee je in elk EU-land recht hebt op gezondheidszorg. Maar je kunt ook denken aan betere diplomatieke hulpverlening buiten de EU of het verbeteren van de mogelijkheden om officiële documenten uit te wisselen tussen de verschillende lidstaten.

Maar het kan altijd beter. Wil jij actief in Europa participeren, alleen weet je niet hoe? Wil je jouw stem in Europa laten horen? Heb je suggesties voor de Europese Commissie? Welke maatregelen moet de Europese Commissie volgens jou nemen om het leven van jou en van de andere Europese burgers verder te verbeteren?

Na de keynote speech van Eurocommissaris Viviane Reding kun je in gesprek gaan over jouw Europa met onder andere Europarlementariër Sophie in 't Veld, de wetenschapper Bernard Steunenberg en directeur van Netwerk Democratie Josien Pieterse.

Het debat staat onder leiding van Alexander Mayhew.

Deze bijeenkomst is een initiatief van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met het Europees Parlement Informatiebureau in Nederland en het Montesquieu Instituut.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Mocht u verhinderd zijn, dan horen wij dat graag via evenementen@montesquieu-instituut.nl


Delen

Inhoud

1.

Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland (EUinNL)

Als vertegenwoordiging van Brussel heeft deze instelling twee kerntaken: pers- en publieksvoorlichting en het rapporteren van gebeurtenissen in Nederland aan Brussel. Daarnaast onderhoudt de Vertegenwoordiging diplomatieke relaties met onder andere ambassades en ministeries in Nederland.

Het communiceren van de Europese boodschap naar de Nederlander gebeurt op verschillende manieren. Medewerkers beantwoorden bijvoorbeeld vragen en geven workshops of lezingen door het land. Ook organiseert en subsidieert de Vertegenwoordiging nationale en lokale projecten.

2.

Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL)

In elk van de lidstaten heeft het Europees Parlement minstens één bureau. Voor Nederland is dat het Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland. Grote landen als Frankrijk, Duitsland, Spanje hebben meerdere bureaus.

Het bureau bevindt zich aan de Korte Vijverberg in Den Haag. Het pand - het Huis van Europa - wordt gedeeld met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie.

3.

Montesquieu Instituut (MI)

Het Montesquieu Instituut is het kenniscentrum voor parlementaire democratie en begeeft zich op het snijvlak van democratie, politiek en parlementaire besluitvorming in zowel Nederland als Europa

Het instituut werkt samen met andere wetenschappelijke instellingen in Nederland en Europa en streeft ernaar om de beschikbare kennis op dit terrein tijdig en hanteerbaar onder handbereik van ambtenaren, bestuurders, journalisten, politici, wetenschappers én belangstellende burgers te brengen.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven