r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen

Met deze faciliteit, ook wel de 'Connecting Europe Facility' genoemd, wil de Europese Commissie tussen 2014 en 2020 minstens 29,3 miljard euro investeren in een beter Europees vervoers-, energie- en digitaal netwerk. Hiermee hoopt de Commissie banen te creëren en het concurrentievermogen van de Europese Unie te vergroten. Door betere verbindingen en het bevorderen van gebruik van hernieuwbare energiebronnen moet de Europese economie ook groener worden. De financieringsfaciliteit maakt deel uit van de EU2020-strategie. Ook na 2020 wordt het programma doorgezet. De Europese Commissie heeft voorgesteld om het budget in de periode van 2021-2027 met 47% te laten stijgen.

1.

In vogelvlucht

Om ontbrekende schakels in het Europees vervoersnet aan te leggen, is 23,2 miljard euro vrijgemaakt in de Connecting Europe Facility. Met dit geld moeten knelpunten in de Europese transportinfrastructuur worden tegengegaan en moet het Europees vervoersnetwerk snellere verbindingen tussen de lidstaten bieden, zodat personen en goederen zich eenvoudiger en beter van Oost naar West en van Zuid naar Noord kunnen bewegen. Het vrijgemaakte kapitaal in de Connecting Europe Facility (CEF) moet vooral dienst doen als steun in de rug voor regionale en nationale overheden bij de financiering van transportprojecten. De totale financieringskosten worden namelijk op 250 miljard euro geschat.

Daarnaast is in CEF 5,12 miljard euro vrijgemaakt voor de energiemarkt. Een betere verbinding tussen energienetwerken moet de energievoorziening in de EU veiliger maken en kan het vervoer van hernieuwbare energie kostenefficiënter maken. Op deze manier kan energie altijd voor een betaalbare prijs beschikbaar zijn. Ook deze middelen van de financieringsfaciliteit moeten als hefboom dienen voor meer financiering van andere particuliere en publieke investeerders.

Ten slotte is 1 miljard euro gereserveerd voor de aanleg van snellere breedbandnetwerken en pan-Europese digitale diensten. De Digitale Agenda voor Europa heeft voor 2020 als doelstelling om iedereen toegang te geven tot breedband met een snelheid van minimaal 30 Mbps en ten minste 50 procent van de huishoudens een aansluiting van minimaal 100 Mbps te bieden. Op het gebied van digitale middelen kunnen de investeringen gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van e-ID's, e-Procurement (elektronische aanbesteding), elektronische dossiers, het Europeana-erfgoedproject, e-Justice en e-Customs.

Het nieuwe programma is van start gegaan op 1 januari 2014. De miljarden die de Europese Commissie investeert moeten op hun beurt zorgen voor extra investeringen uit de private sector. Zo is in juni 2015 voor 13,1 miljard euro uit het CEF toegekend aan 276 vervoersprojecten. Deze investeringen worden aangevuld met private middelen tot een totaalbedrag van 28,8 miljoen euro.

Voor de trans-Europese energie-infrastructuur zijn in januari 2016 15 projecten geselecteerd, hoofdzakelijk in centraal en zuid-Europa. De projecten moeten aansluiting van EU-lidstaten op het EU-energienetwerk bevorderen. In juni 2016 zijn daar nog eens 9 projecten aan toegevoegd, goed voor zo'n 263 miljoen euro. In dezelfde maand zijn er ook 195 vervoersprojecten opgevoerd die gezamenlijk 6,7 miljard kunnen investeren als bijdragen aan de digitalisering en het koolstofvrij maken van het vervoer. Deze projecten betekenen tevens een aanzienlijke bevordering van economische groei en werkgelegenheid.

De Europese Commissie heeft voorgesteld om 42,3 miljard euro toe te wijzen aan de Connecting Europe Facility in de langetermijnbegroting van de EU voor de periode 2021-2027. Met dat geld worden investeringen gesteund in de Europese netwerken voor vervoer (30,6 miljard euro), energie (8,7 miljard euro) en digitale infrastructuur (3 miljard euro).

2.

Projectobligaties-initiatief

Via "Europa 2020-projectobligaties" probeert de EU de risico's voor externe investeerders te beperken wanneer zij op lange termijn een dergelijk project willen steunen. Hiermee poogt de Europese Commissie de markt voor projectobligaties nieuw leven in te blazen en infrastructuurprojecten aan investeringen op lange termijn te helpen.

Andere financieringsinstrumenten waarin gebruik gemaakt wordt van private gelden zijn het Marguerite Fund en het leninggarantie-instrument.

3.

Subsidie aanvragen

Oproepen voor projectvoorstellen worden gepubliceerd op de website van INEA

4.

Meer informatie

Terug naar boven