r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

ANP Profiel: PKK

donderdag 21 maart 2013, 12:43

ISTANBUL (ANP) - PKK-leider Abdullah Öcalan heeft de PKK donderdag opgeroepen tot een wapenstilstand. Dat wordt gezien als het begin van politieke onderhandelingen tussen de beweging en de Turkse regering over een permanente wapenstilstand. Een profiel van de PKK:

Naam: Partiya Karkeren Kurdistan, ofwel Koerdistan Arbeiders Partij (PKK).

Classificatie: Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten zien de PKK als een terroristische organisatie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid spreekt van 'nationalistisch separatistisch terrorisme'.

Oprichting: De PKK is in de jaren '70 van de vorige eeuw opgericht. Ze begon de gewapende strijd in 1984. Sindsdien zijn tussen 40.000 en 45.000 mensen omgekomen.

Leider: De grondlegger en nog steeds onbetwiste leider is Abdullah Öcalan. De Turkse geheime dienst nam hem in 1999 gevangen. Hij werd ter dood veroordeeld, maar dat werd op aandringen van de EU omgezet in levenslang. In het veld wordt de PKK geleid door Murat Karayilan.

Strijders: Op het hoogtepunt in de jaren 90 telde de PKK mogelijk 50.000 strijders. Hoeveel dat er nu zijn, is niet bekend. Schattingen variëren tussen 1000 en 5000. De meeste PKK-strijders verblijven in Noord-Irak, vanwaar zij aanvallen uitvoeren op doelen in Turkije. In Turkije leven ongeveer 15 miljoen Koerden. Ook Libanon en Syrië zijn genoemd als gebied waar de PKK actief is.

Ideologie en oorsprong: Van oorsprong is de PKK een marxistisch-leninistische organisatie die streed voor een onafhankelijk Koerdistan in het zuidoosten van Turkije en delen van de omliggende landen waar Koerden een meerderheid vormen.

Huidige doelen: Begin deze eeuw liet de PKK de eis voor onafhankelijkheid varen en eiste de groepering autonomie voor de Koerden in het zuidoosten van Turkije. De PKK heeft enkele jaren geleden laten weten de wapens te willen inleveren in ruil voor meer politieke en culturele rechten voor Koerden.

Delen

Terug naar boven