r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamer debatteert over uitwerken pact Europese begrotingsregels

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op dinsdag 19 maart 2013.

19 maart 2013, wetsvoorstel - Herhaling van de schuldencrisis voorkomen door strengere handhaving van de Europese begrotingsregels. Een Kamermeerderheid steunt een Europees verdrag waarin dit uitgangspunt wordt uitgewerkt, maar diverse fracties hekelen de 3%-tekortnorm en waarschuwen voor te veel Europese invloed op de nationale besluitvorming.

Het verdrag is bedoeld om de Economische en Monetaire Unie (EMU) te verstevigen in de nasleep van de economische malaise in Europa. Brussel krijgt meer middelen om begrotingsdiscipline af te dwingen, er komt meer coördinatie van het economische beleid om groei te stimuleren en minimaal twee keer per jaar overleg over de situatie in de eurozone. Begrotingsafspraken worden eindelijk afdwingbaar gemaakt, aldus Harbers (VVD). Dat is ook van belang voor de stabiliteit van de euro, voegt Van Hijum (CDA) toe.

Bezuinigen

"Het begrotingspact zorgt ervoor dat de 3%-tekortnorm nog verder in beton wordt gegoten." SP-woordvoerder Merkies is tegen het verdrag. "Bezuinigen lijkt een doel op zich te zijn geworden, maar er is geen ruimte voor investeringen", oordeelt hij. Ook Klaver (GroenLinks) vindt dat het verdrag te eenzijdig op begrotingsdiscipline gericht is. PVV'er Van Dijck gaat nog een stap verder: het begrotingspact zorgt juist voor meer krimp en werkloosheid. Volgens hem is het "slikken of stikken" voor de lidstaten en moeten zij tekenen bij het kruisje.

Koolmees (D66) steunt de maatregelen wel, maar vindt dat er veel meer aandacht moet zijn voor het behalen van een houdbare schuld: "Daarvoor is de tekortnorm van 3% eigenlijk te hoog." Nijboer (PvdA) vindt echter net als minister Dijsselbloem (Financiën) dat aanscherping van de 3%-tekortnorm onnodig is. Op grond van het begrotingspact mag het structurele tekort zelfs niet hoger zijn dan 0,5%. Is dit wel haalbaar voor Nederland?, vragen Van Hijum, Dijkgraaf (SGP) en Van Dijck. Dijsselbloem antwoordt dat de Europese Commissie in mei beoordeelt of de Nederlandse inzet voldoende is.

Soevereiniteit

Europese lidstaten moeten het streven naar begrotingsevenwicht omzetten in nationale wetgeving. De Nederlandse regering wil dit doen via de voorgestelde Wet houdbare overheidsfinanciën. Het begrotingsrecht van de Kamer moet wel intact blijven, vindt Van Hijum. Levert Nederland met het verdrag niet te veel nationale soevereiniteit in?, vraagt ook Schouten (ChristenUnie). Dijkgraaf vult aan: "Wij moeten niet overruled worden door een dictaat uit Brussel over individuele maatregelen." Maar Dijsselbloem benadrukt dat het aan de lidstaten zelf is welke maatregelen zij nemen om begrotingsevenwicht te bereiken.

De Europese Commissie krijgt meer ruimte om voorstellen te doen voor het terugdringen van buitensporige tekorten in eurolanden. Alleen een gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de eurolanden kan dergelijke voorstellen tegenhouden. "Er is dus sprake van een overdracht van bevoegdheden", zegt Merkies. Van Dijck waarschuwt ervoor dat Brussel de crisis gebruikt om een federaal Europa te creëren. Minister Dijsselbloem wijst erop dat het een bewuste keuze was om ervoor te zorgen dat voorstellen van de Commissie minder snel geblokkeerd kunnen worden door de Europese Raad.

De Kamer stemt op 26 maart over het wetsvoorstel en de ingediende motie.


Terug naar boven